Hivos - People Unlimited website

Header image

Hivos en de Boliviaanse overheid werken samen aan begrip voor diversiteit

Angst en stigmatisering zorgen er in Bolivia voor dat veel mensen buitengesloten worden omdat ze hiv hebben, of vanwege hun (werkelijke of vermeende) geaardheid of hun genderidentiteit.

LHBTI’s worden niet alleen vaak gediscrimineerd, ze leven vaak ook zonder enige uiting van genegenheid – zelfs niet van hun eigen familie. Ze hebben te maken met ongelijke behandeling op de werkvloer en een gebrek aan medeleven en ondersteuning in gezondheidscentra en andere instellingen.

Dat we hiv hebben, betekent niet dat we minder mens zijn, of minder vriendelijkheid en genegenheid nodig hebben.

 

Hivos heeft samen met het Boliviaanse ministerie van Volksgezondheid een publiekscampagne opgezet om stigmatisering en discriminatie van LHBTI’s tegen te gaan. Onderdeel van de campagne is een serie video’s die laten zien wat een enorm verschil een klein gebaar kan maken. Bekijk ze hieronder:

 “We vragen geen privileges”

Hoe behulpzaam ben jij naar mensen in jouw eigen omgeving die LHBTI zijn? Behandel je ze met net zoveel respect op de werkvloer als anderen? Omarm je ze op dezelfde manier waarop je anderen omarmt? In deze video vertellen Antonio en andere LHBTI’s hoe het voelt om gestigmatiseerd te worden. “We vragen niet om privileges of om een speciale behandeling. We willen gewoon dezelfde kansen als iedereen.”

“We zijn nog steeds jouw collega’s, vrienden en familieleden”

Veel mensen in Bolivia geloven dat het knuffelen of kussen van iemand met hiv je leven in gevaar kan brengen. In deze video vertellen vrienden en collega’s van mensen met hiv en medewerkers van gezondheidsinstellingen hoe belangrijk het is om mensen met hiv met empathie en waardigheid te behandelen. Respect hebben voor mensen om ons heen zou niet aan voorwaarden verbonden moeten zijn. “Dat we hiv hebben, betekent niet dat we minder mens zijn, of minder vriendelijkheid en genegenheid nodig hebben. Wij zijn nog steeds jouw collega’s, vrienden en familieleden. Wij verdienen dezelfde behandeling.”

Een waardig leven voor ieder mens

Hivos werkt wereldwijd aan acceptatie van de lhbti-gemeenschap. In Bolivia doen we dat onder andere samen met de overheid. We willen hardnekkige misstanden wegnemen en laten zien hoe belangrijk warmte en respect zijn. Om die reden hebben we ook m/f/x mogelijk gemaakt; een unieke film die uitlegt hoe is het is om transgender te zijn. We laten m/f/x over de hele wereld zien omdat onwetendheid vaak de oorzaak is van discriminatie, uitsluiting en geweld. Steun ons werk zodat we in meer landen initiatieven kunnen ontwikkelen die ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn!