Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos en de Nederlandse politiek

We werken wereldwijd samen met moedige mensen die zich verzetten tegen discriminatie, ongelijkheid en machtsmisbruik. Of het nu de klimaatactivist is in Ecuador die vecht voor het behoud van de Amazone of de LHBTIQ+ gemeenschap in Kenia die strijdt voor gelijkheid.

Wij zien het als onze taak om hun verhalen en ideeën onder de aandacht te brengen van regeringen, bedrijven en internationale organisaties. Dat doen we ook in Nederland. Pleitbezorgen heet dat. Want beslissingen die de politiek hier neemt, kunnen wereldwijd effect hebben. Vaak spreken we met leden van de Eerste en Tweede Kamer, maar laten we ook van ons horen bij ministeries. Hierbij richten we ons voornamelijk op het Nederlands buitenlandbeleid, waarbij we oproepen om werk te maken van een Feministisch Buitenlandbeleid. Juist het beschermen van mensenrechten en het bevorderen van betekenisvolle deelname van vrouwen en LHBTIQ+ personen aan besluitvorming is nodig voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Verkiezingen 2023

Nederland is naar de stembus gegaan en de PVV van Geert Wilders is de grote winnaar. Coalitiepartijen hebben fors verloren en uit analyses blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken om beschikbare woningen, migratie, toegang tot zorg en betaalbare boodschappen. De complexe taak om een coalitie te vormen ligt nu voor. Daarbij kan de democratische stem van de kiezer niet genegeerd worden. En tegelijkertijd maken wij ons zorgen.

In een democratie moet de meerderheid minderheden beschermen. In ons werk over de hele wereld zien wij hoe snel de rechten van minderheden onder druk kunnen komen te staan. Het is om die reden alarmerend dat de PVV bepaalde groepen in de samenleving uitsluit. Want volgens het verkiezingsprogramma van de partij is er in Nederland geen plek voor moskeeën en de koran. Bovendien heeft de PVV het over genderwaanzin en diversiteitsgeneuzel, waarmee het hele groepen uitsluit om zichzelf te zijn.

Nederland is wereldwijd een voorvechter van mensenrechten. Dat is niet meer geloofwaardig als we in ons eigen land mensen buiten sluiten om wie ze zijn.

Kunnen activisten nog op Nederland rekenen?

Al voor de verkiezingen van november 2023 werden we geconfronteerd met dreigende bezuinigingen op het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Die bezuinigingen hebben direct effect op het werk van onze partners. Zij lopen voorop in het aanpakken van grensoverschrijdende uitgadingen als de gevolgen van de klimaatcrisis of internationale anti-rechten beweging en moeten op de steun van de Nederlands overheid kunnen blijven rekenen.

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Lees een statement van Hivos en de oproep van meer dan 100 organisaties om de bezuinigingen terug te draaien.

Thema: Gendergelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Zonder gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie bestaat er geen vrije en rechtvaardige samenleving. Daarom strijden wij voor gelijke rechten en gelijkwaardige kansen voor alle mensen, ongeacht genderidentiteit- en expressie, geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, leeftijd, beperkingen, religie of culturele achtergrond.

Dat doen we niet alleen in landen waar ongelijkheid het grootst is. Ook in Nederland moeten we waakzaam blijven. Hoewel wettelijk al veel goed is geregeld, zijn we er namelijk nog niet. Discriminatie en uitsluiting komen hier nog té vaak voor. Daarom werken we in Nederland samen met verschillende organisaties en initiatieven als de Roze Filmdagen en het Queer Film Festival Utrecht en reiken we samen met Winq Magazine de Hivos International Activist Award uit.

Gracie en haar vriendin
Gracie won de Hivos International Activist Award 2023. Foto: Emma Pot

Actualiteit

We werken samen met het Meerpartijeninitiatief (MPI) SRGR en hiv/aids. Het MPI SRGR en hiv/aids richt zich op het aanjagen en monitoren van de Nederlandse internationale inzet binnen de Kamer op SRGR en hiv/aids, kennis en expertise genereren en het onderwerp politiek breed blijven waarborgen.

Thema: Klimaatrechtvaardigheid

Lage- en middeninkomenslanden dragen het minst bij aan de klimaatcrisis, maar plukken daar nu wel de wrange vruchten van. Hoge-inkomenslanden als Nederland hebben dan ook een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om het aanpakken van dit mondiale probleem. Wij zouden lage-inkomenslanden moeten ondersteunen in het omgaan met en tegengaan van klimaatverandering. Wij roepen de overheid daarom op om aan haar eerlijke deel van internationale klimaatfinanciering te voldoen. Tevens zou Nederland zich moeten inzetten op het vergroten van de toegang van lokale gemeenschappen tot klimaatfinanciering, met speciale aandacht voor vrouwen en gemarginaliseerd groepen.

Actualiteit

In juni 2023 vroegen we Tweede Kamerleden om de voorzitter van de Braziliaanse Senaat op te roepen het Amazonewoud en de inheemse gemeenschappen te beschermen. En vlak voor de verkiezingen van november liepen wij mee met de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Ook brachten we activisten, filmmakers en onze donateurs samen tijdens het Tomorrow klimaatfilmfestival. Samen met Cinetree brachten we daar inspirerende, hoopvolle verhalen over een betere tomorrow.

Thema: Afnemende ruimte voor kritische burgers

Of zij nu opkomen voor klimaatrechtvaardigheid of de rechten van jonge meisjes en vrouwen, de ruimte die mensenrechtenverdedigers en hun organisaties hebben om hun werk te doen staat wereldwijd onder druk.

Wij dringen er daarom bij de overheid en Nederlandse ambassades op aan om deze trend te keren. Slechts drie procent van de wereldbevolking leeft in een land waar fundamentele rechten worden beschermd en gerespecteerd. Helaas zien wij té vaak dat onze overheid zich laat leiden door eigen economische- en veiligheidsbelangen, terwijl Nederland er ook bij gebaat is om te investeren in open samenlevingen wereldwijd.

In de publicatie Making Civic Space Resilient, die we samen met Cordaid schreven, onderzoeken we hoe mensen en organisaties over de hele wereld proberen de ruimte die zij hebben om hun werk te doen te vergroten. We hebben de vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties specifiek gevraagd naar hoe zij zijn getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die overheden nemen om de pandemie te bestrijden.

Actualiteit

Naast de ruimte die Nederland kan faciliteren voor kritische burgers wereldwijd, zowel online als offline, maakt Hivos zich ook hard voor de ruimte die burgers in Nederland hebben. Zo hebben wij ook de brief voor het recht op protest ondersteunt rondom de klimaatprotesten.

Samenwerkingen

Binnen Nederland werken wij onder andere samen via de branchevereniging Partos en het Breed Mensenrechten Overleg, een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Ook is Hivos lid van het Nederlandse gender-netwerk WO=MEN.

Ambassadeprijs voor Mensenrechten

De Nederlandse ambassade in Oeganda won de tweede editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten gewonnen. Deze tweejaarlijkse prijs wordt door de leden van het Breed Mensenrechten Overleg toegekend aan de ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten.

Foto links: Christine Pirenne, ambassadeur te Costa Rica, ontvangt in 2022 de eerste Ambassadeprijs voor Mensenrechten