Hivos - People Unlimited website

Header image
Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
FLAG TYPE main-campaign

Klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Steeds meer mensen krijgen te maken met bosbranden, overstromingen, extreme hitte en droogte. Landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, worden het hardst getroffen door de gevolgen ervan. Vaak hebben zij ook nog eens de minste middelen om zich aan te passen of beschermen. Daarom werken wij over de hele wereld samen met moedige mensen die in actie komen voor eerlijk klimaatbeleid. Want als we niets doen, neemt ongelijkheid door klimaatverandering alleen maar verder toe.

Sterke bewegingen bouwen voor klimaatrechtvaardigheid

Goed en effectief klimaatbeleid begint bij het betrekken van groepen die onevenredig hard worden getroffen door klimaatverandering. Daarom werken wij samen met vrouwen, jongeren, inheemse groepen, arme stadsbewoners en kleine boeren aan klimaatrechtvaardigheid. We richten ons op het opbouwen van een sterke beweging van maatschappelijke organisaties met een gemeenschappelijke klimaatagenda.

Lokale klimaatoplossingen

Die bewegingen zijn nodig omdat klimaatbeleid niet inclusief is. Hivos gelooft dat oplossingen niet alleen van bovenaf moeten komen. Wij steunen moedige mensen die de barricades opgaan om klimaatverandering en ongelijkheid tegen te gaan. We helpen hen met druk uitoefenen op besluitvormers en met het krijgen van brede maatschappelijke steun en financiering voor lokale klimaatoplossingen. Zoals het bouwen van waarschuwingssystemen voor extreem weer, het klimaatbestendig maken van landbouw en het aanplanten en beschermen van bossen.

De strijd voor het behoud van de Amazone

“Onze inheemse partners hebben nu de middelen, kennis en het zelfvertrouwen om hun leefgebied met hand en tand te verdedigen.”