Hivos - People Unlimited website

Header image
Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Steeds meer mensen krijgen te maken met bosbranden, overstromingen, extreme hitte en droogte. Mensen in landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, worden het hardst getroffen door de gevolgen ervan. Vaak hebben zij ook nog eens de minste middelen om zich aan te passen of beschermen. Als we niets doen, neemt deze ongelijkheid alleen maar verder toe. Hoe komen wij in actie?

Sterke bewegingen bouwen voor klimaatrechtvaardigheid

Goed en effectief klimaatbeleid begint juist bij het betrekken van groepen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering. Daarom werken we over de hele wereld aan het bouwen van sterke klimaatbewegingen. We brengen onder andere vrouwen, jongeren, inheemse gemeenschappen, arme stadsbewoners en kleine boeren samen. Met hen oefenen we druk uit op overheden om ongelijkheid tegen te gaan en te investeren in lokale klimaatoplossingen. Zoals het bouwen van waarschuwingssystemen voor extreem weer, het klimaatbestendig maken van landbouw en het aanplanten en beschermen van bossen.

Jongeren en hun toekomst

Samen met jongeren in landen wereldwijd werken we aan het veiligstellen van hun toekomst, bijvoorbeeld door voedselsystemen in steden te verduurzamen. Met training, financiering en andere vormen van steun zorgen we ervoor dat zij zelf innovatieve klimaatacties en duurzame ondernemingen kunnen starten. Zo hebben we in Noord-Afrika al 3.600 jongeren ondersteund in het vinden en creëren van banen met duurzame impact.

Vrouwen ondernemen in groene energie

Het stimuleren van ondernemerschap onder vrouwen is een van de manieren waarop wij werken aan gendergelijkheid én duurzame energie. We hebben al meer dan 9.000 vrouwen geholpen bij het opzetten of verbeteren van groene ondernemingen. Een eigen onderneming in duurzame energie zorgt niet alleen voor een onafhankelijk inkomen, maar ook voor toegang tot een veilige en duurzame vorm van energie.

Met Inheemse gemeenschappen de Amazone beschermen

De Amazone is het grootste regenwoud ter wereld. Het immense gebied speelt een cruciale rol bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Maar ontbossing en een groeiende winningsindustrie zorgen ervoor dat steeds meer natuur verloren gaat. Al jaren steunen wij Inheemse Amazone-bewoners in hun strijd tegen ontbossing, milieuvervuiling en de schending van hun rechten. En met een nieuw project richten we ons ook op het aanpakken van gezondheidsproblemen die verband houden met klimaatverandering.

De strijd voor het behoud van de Amazone

“Onze inheemse partners hebben nu de middelen, kennis en het zelfvertrouwen om hun leefgebied met hand en tand te verdedigen.”