Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Isaac werkt voor YWCA Kenya

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jongeren betrekken bij klimaatonderhandelingen

Hoe zorg je ervoor dat jongeren invloed hebben op klimaatbeleid? In Kenia trainen we hen om op te komen voor hun belangen. In drie maanden tijd stoomden we een groep betrokken jongen mensen klaar voor de belangrijkste klimaattop van het jaar.

Kenia heeft steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Die raken vooral kwetsbare groepen, zoals vrouwen, jongeren en inheemse gemeenschappen, zegt Isaac Oindo van YWCA Kenya. Isaac houdt zich bezig met inclusie van deze groepen bij klimaatrechtvaardigheid. Samen met Hivos heeft hij zich ingespannen om hen betrokken te krijgen bij de klimaattop.

“Kenia is een jong land. Zo’n 75 procent van de inwoners is jonger dan 35 jaar. Maar we zien dat jonge mensen vaak niet op de hoogte zijn van beleidsgesprekken over klimaatverandering, laat staan dat ze betrokken worden. Terwijl hún toekomst op het spel op staat”, vertelt Isaac.

De positie van jongeren versterken

Isaac legt uit hoe we te werk zijn gegaan. “In het project met Hivos hebben we gekeken hoe we de betrokkenheid van jongeren kunnen vergroten. Zo hebben we ze getraind in het pleiten voor klimaatrechtvaardigheid. We hebben naar hun verhalen en ervaringen geluisterd en die uiteindelijk vertaald in 22 sterke standpunten en aanbevelingen.”

Isaac Oindo van YWCA Kenya.

Voordat delegaties van landen afreizen naar de jaarlijkse VN-klimaattop, die vorig jaar in Egypte plaatsvond, bepalen zij hun nationale beleid en hun inzet tijdens de grote internationale onderhandelingen. Het is dus belangrijk om invloed uit te kunnen oefenen op het nationale beleid van een land.

Isaac vertelt met trots dat het gelukt is om de aanbevelingen van de jongeren tijdens een formele ontmoeting met de Keniaanse overheid te presenteren. “Dat leidde ertoe dat de overheid deze 22 aanbevelingen ook daadwerkelijk meenam in hun positionering en onderhandelingen tijdens de klimaattop in Egypte.”

Bovendien is het ons gelukt om zeven Keniaanse jongeren te laten deelnemen aan de klimaattop. Daar hadden ze de kans om aan te schuiven bij de onderhandelingen en konden ze hun stem laten horen.

Media betrekken

Isaac: “We hebben ontzettend veel geleerd van deze eerste actieve deelname aan de klimaattop en de processen eromheen. Het is een enorme uitdaging om groepen gepresenteerd te krijgen. Daar is een langere tijd voor nodig en we geloven dat dit langzaam maar zeker uitgebouwd kan worden. In elk geval zien we dat de onze overheid nu meer gaat inzetten op de participatie van jongeren bij klimaatbeleid. Dat is een prachtige uitkomst van dit project.”

Volgens Isaac liggen er ook kansen in het betrekken en informeren van de media. “De meeste media weten nog steeds niet genoeg af van klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid, met als gevolg dat ze verkeerde of niet relevante informatie verspreiden. Daarom willen we media gaan betrekken bij het trainen van jongeren en hen inzicht te geven in de onderhandelingsprocessen.”

Isaac besluit: “ik ben enorm gemotiveerd om jongeren verder te helpen in hun onderhandelingen, zodat we meer klimaatrechtvaardigheid bereiken.”

Voices for Just Climate Action

Met het programma Voices for Just Climate Action zorgen we ervoor dat ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en inheemse bewoners een centrale rol krijgen in klimaatoplossingen. Hun stem is cruciaal voor effectieve en duurzame klimaatactie.