Hivos - People Unlimited website

Header image

Belastingvrij schenken

Structurele ondersteuning voor de projecten van Hivos is ontzettend belangrijk. Om verandering teweeg te brengen, is er vaak een lange weg te bewandelen. Wij kunnen dat niet zonder de steun van trouwe donateurs.

Hivos structureel steunen kan ook voor jou waardevol zijn. Eenmalige giften zijn pas aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer ze meer dan 1 procent bedragen van het belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen, waarbij 5 jaar of langer eenzelfde bedrag gedoneerd wordt zijn wél volledig aftrekbaar. Voorwaarde is dat de schenking vastgelegd wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Een rekenvoorbeeld van periodiek schenken

Ida is 49 jaar en heeft een bruto jaarinkomen van € 44.000. Ieder jaar schenkt ze € 250 aan Hivos. De gift is niet aftrekbaar want hij valt onder de één-procent-grens van haar inkomen. Ze besluit nu periodiek te schenken met een schenkingsovereenkomst.

Het belastingvoordeel laat ze graag ten goede komen aan de projecten van Hivos. Stel, de komende vijf jaar schenkt ze € 400 per jaar. Dat bedrag is eveneens lager dan de één-procent-grens maar omdat ze een schenkingsovereenkomst is aangegaan, krijgt ze van de Belastingdienst ieder jaar € 150 terug. Netto schenkt Ida dus nog steeds € 250.

Zo geeft ze meer voor hetzelfde geld!

Vul de overeenkomst in

Wil je het werk van Hivos ook structureel steunen? En meer geven voor hetzelfde geld?

Download dan nu de overeenkomst periodieke schenking:

– Printen en met pen invullen: overeenkomst periodieke schenking
– Digitaal invullen en printen: overeenkomst periodieke schenking invulbaar

Vul de overeenkomst in en stuur het op naar Hivos.

Meer weten over schenken met belastingvoordeel?

Heb je vragen of wil je de folder Periodiek Schenken en de overeenkomst thuisgestuurd krijgen? Neem dan contact op met onze donateursafdeling.

Telefoon: 070 376 55 00 (ma t/m do)
E-mail: donateurs@hivos.nl

Fiscale vragen

Voor specifieke fiscale vragen over schenken kun je terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon: 0800 – 0543.