Hivos - People Unlimited website

Header image

Doe je mee?

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijkheid.

Doneer

Doe je mee?

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijkheid.

Doneer
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Donatie aan Hivos

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Moedige mensen

Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijden we voor rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, en verzetten we ons tegen machtsmisbruik. We werken met activisten, journalisten, ondernemers, kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan veertig landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij ondersteunen hen met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo komen we samen op voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Opstaan tegen discriminatie en ongelijkheid

Wij zijn ervan overtuigd dat moedige mensen de sleutel zijn in het bestrijden van machtsongelijkheid. Hun ideeën en inzet zijn onmisbaar in het realiseren van rechtvaardigheid, gelijkheid en inclusie. Over de hele wereld zorgen we ervoor dat gemarginaliseerde groepen gehoord worden en een stem krijgen in het debat. En dat de oplossingen die zij hebben voor de problemen die zij zien serieus genomen worden.

Samen met hen werken we aan drie doelen:

Gendergelijkheid, diversiteit en inclusie
Klimaatrechtvaardigheid
Burgerrechten en vrijheid van meningsuiting

Een inclusieve samenleving

Sinds het begin van de jaren 90 werken we samen met lokale LHBTIQ+ organisaties en vrouwenbewegingen. Als een van de eersten zorgden we er destijds voor dat hiv vanuit een mensenrechtenoogpunt werd benaderend. Het ging ons daarbij om recht op informatie, recht op toegang tot medicatie en om het belang van kleine, lokale, moedige organisaties die zich openlijk durfde uit te spreken tegen discriminatie en falend overheidsbeleid.

Met dat werk zijn we nooit gestopt. Nog steeds strijden we voor gendergelijkwaardigheid en een betere positie van vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap. Hoewel de uitdagingen veranderen en wij ons nu bijvoorbeeld richten op het verbeteren van de sociaal-economische positie, blijft ons rotsvast geloof in de kracht van diversiteit hetzelfde.

Wetgeving

We staan wereldwijd slachtoffers van discriminatie bij en dwingen gelijke wetgeving af, desnoods via de rechter. Of het nu gaat om wetten die vrouwen achterstellen, het homohuwelijk verbieden of wetten die een identiteitswijziging onmogelijk maken: ze voeden een cultuur van discriminatie en mensenrechtenschendingen.

Publieke opinie

Met alleen het aanpassen van wetgeving komen we er niet. Ook de publieke opinie moet veranderen. Onbegrip en onwetendheid zijn vaak de oorzaak van uitsluiting en geweld. Met ons werk willen we hardnekkige misverstanden over seksualiteit en gender wegnemen. Dat kan door het steunen van belangrijke filmfestivals of het mogelijk maken van een indrukwekkende documentaire over het leven van trans personen. Of door het ontwikkelen van lokale campagnes die oproepen tot respect voor LHBTIQ+ personen.

Onverwachte bondgenoten

We zoeken ook naar support uit onverwachte hoek, zoals van religieuze leiders, politici, invloedrijke CEO’s en influencers. Mensen die openlijk naast vrouwen en LHBTIQ+ personen willen staan. Want hoe meer mensen zich uitspreken tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap wordt.

Wat we doen