Hivos - People Unlimited website

CBF

Hivos is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend goed doel. Als onderdeel van de erkenningsnormen van het CBF publiceren wij op deze plek belangrijke algemene informatie over Hivos.

Daarnaast verwijzen wij graag naar ons jaarverslag als belangrijke bron van informatie over de door Hivos behaalde resultaten, onze organisatiestructuur, ons beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze jaarcijfers.

Documenten: