Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Foto: KB Mpofu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos gaat met jongeren werken aan klimaatbestendige steden

Wij zijn ongelooflijk trots op de lancering van ons gloednieuwe, internationale programma Urban Futures. Met dit unieke programma gaan we jongeren ondersteunen om steden meer inclusief en klimaatbestendig te maken.

In tien steden in vijf landen (Colombia, Ecuador, Indonesië, Zambia, Zimbabwe) gaan we samen met jongeren werken aan de toekomst van hun stad. We richten ons daarbij met name op voedselsystemen: die hebben een enorme impact op de klimaatcrisis, maar bieden tegelijkertijd kansen voor effectieve klimaatactie en duurzame economische ontwikkeling.

Wat is het probleem

Onze huidige voedselsystemen voldoen niet aan de behoeften van mensen en de planeet. Ze zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en veroorzaken ondervoeding, overgewicht en een tekort aan micronutriënten. Het voedselsysteem is bovendien buitengewoon kwetsbaar voor klimaatschokken. Terwijl een duurzame manier van voedselproductie een belangrijke rol (kan) spelen in volksgezondheid, klimaatrechtvaardigheid, het welzijn van jongeren en economische inclusie.

Tegelijkertijd zien we een ongekend snelle verstedelijk die ertoe leidt dat in 2050 meer dan twee derde van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Vooral de wat kleinere steden groeien snel en zullen de komende 15 jaar meer dan 400 miljoen nieuwe inwoners huisvesten. En omdat in steden nu al bijna 80 procent van al het voedsel wordt geconsumeerd, hebben stedelijke voedselsystemen een enorme lokale en globale impact op klimaatverandering.

Wat zijn de kansen

Gelukkig bieden steden ook unieke kansen. Decentralisatie zorgt er op steeds meer plekken voor dat lokale autoriteiten meer verantwoordelijkheden hebben en dat er voor inwoners meer ruimte is voor betrokkenheid.

Steden nemen bovendien het voortouw op het gebied van klimaatactie via initiatieven zoals het Milan Urban Food Pact. Daarin werken steden samen om duurzame voedselsystemen te ontwikkelen die verspilling minimaliseren en de biodiversiteit behouden – terwijl ze de gevolgen van klimaatverandering verzachten. De link tussen voedselsystemen en de klimaatcrisis staat steeds vaker op de agenda. Dat bleek ook tijdens de UN Food Systems Summit waar in het bijzonder aandacht was voor de centrale rol die jongeren en steden spelen in de noodzakelijke verandering van voedselsystemen.

En dat is precies waar Urban Futures op inspeelt. We weten hoe de denkkracht van jongeren, lokale organisaties en innovatieve startups leidt tot nieuwe ideeën en visies voor de toekomst van steden.

Jongeren aan het roer

Met Urban Futures gaan we werken aan klimaatbestendige stedelijke voedselsystemen die ervoor zorgen dat gezond en duurzaam voedsel toegankelijk en betaalbaar is. We werken daarbij vooral met jongeren samen zodat hun ideeën serieus genomen worden en ze een rol krijgen in besluitvorming en in de voedselsector zelf.

De komende periode gaan we met lokale partners en experts voor iedere stad een plan van aanpak maken. Daarbij gaan wij niet van bovenaf bepalen wat er in in elk van de tien steden precies moet gebeuren, maar staan zij zelf aan het roer. Op die manier weten we zeker dat het programma ook echt een verschil gaat maken.

Hivos werkt met jongeren aan klimaatbestendige steden
Foto: KB Mpofu

Een netwerk

Urban Futures bouwt voort op de jarenlange ervaring die Hivos heeft met het werken met lokale activisten en organisaties, het vormgeven van gezonde voedselsystemen en met de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Fondation Botnar en is ontwikkeld samen met het RUAF Global Partnership on Urban Agriculture and Food Systems.