Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Ambassadeur Karin Boven (2e van rechts), foto: Impunity Watch
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ambassade Oeganda wint Ambassadeprijs voor Mensenrechten

Deze week ontving Karin Boven, de Nederlandse ambassadeur in Oeganda, de Ambassadeprijs voor Mensenrechten. Deze tweejaarlijkse prijs wordt door meer dan 20 Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder Hivos, uitgereikt aan de Nederlandse ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten.

Waarom deze prijs?

Wereldwijd staan mensenrechten steeds meer onder druk. Activisten die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld, zowel fysiek als digitaal. De rol van ambassades is daardoor belangrijker dan ooit. Zij zijn verantwoordelijk voor de bevordering van mensenrechten, onder meer via de projecten die ze steunen en door middel van hun diplomatieke werk. Zo hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken dat mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijke middenveld proactief moeten worden ondersteund. Met de Ambassadeprijs voor Mensenrechten willen de leden van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) – en hun internationale partners – waardering uitspreken voor de Nederlandse ambassade die zich hier proactief voor heeft ingezet in de afgelopen twee jaar.

Winnaar: ambassade Oeganda

Om tot een winnaar te komen is er door het BMO een enquête uitgezet bij leden en hun internationale partners. Op basis van de inzendingen kiest een roulerende jury de winnende ambassade aan de hand van vijf criteria. Uit de inzendingen van partners in Oeganda kwam naar voren dat de ambassade in Oeganda ondanks de soms gevaarlijke context, een actief en zichtbaar pleitbezorger is van mensenrechten. De ambassade is voor veel mensenrechtenverdedigers een veilige plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. En dat is essentieel in tijden van ernstig beperkte maatschappelijke ruimte.

De ambassadeur en het ambassadepersoneel zetten zich daarnaast op strategische en proactieve wijze in, aldus Michiel Servaes, juryvoorzitter en directeur van Oxfam Novib. Bijvoorbeeld door zich in samenwerking met gelijkgestemde partners publiekelijk uit te spreken tegen de zorgwekkende LHBTIQ+ wetgeving en door rechtszaken van ten onrechte vervolgde mensenrechtenverdedigers bij te wonen.

Eervolle vermeldingen voor DRC en Polen

De Nederlandse ambassades in Polen en de Democratische Republiek Congo (DRC) verdienen een eervolle vermelding. In beide landen worden de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten steeds meer ondermijnd en beperkt. Ondanks de verscheidenheid aan uitdagingen in de landen zijn beide ambassades opgekomen voor de mensenrechten en hebben ze hun betrokkenheid getoond. De ambassades bieden waardevolle steun aan het lokale maatschappelijk middenveld en blijven zich inzetten om de rechtsstaat en mensenrechten op de agenda te houden. Het is van cruciaal belang dat Nederland daarmee door blijft gaan.

De Ambassadeprijs voor Mensenrechten wordt uitgereikt door ActionAid, Amnesty International Nederland; Arisa, COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.