Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos: onderzoek bloedig optreden tegen Nicaraguaanse protesten

Het neerslaan van de protesten in Nicaragua is onderdeel van een breder mondiaal patroon: de slinkende ruimte voor het maatschappelijk middenveld.

President Daniel Ortega van Nicaragua trad afgelopen week keihard op tegen vreedzame demonstraties in zijn land. Tenminste zesentwintig mensen kwamen daarbij om het leven. Hivos eist een onafhankelijk onderzoek, naleving van het recht om vreedzaam te demonstreren en een onmiddellijk einde van het gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten.

Nadat Ortega nieuwe sociale wetgeving aankondigde – een bezuiniging op de pensioenen en hogere sociale premies voor werknemers – ontstond in hoofdstad Managua een massale volksopstand van studenten, gepensioneerden, boze burgers en tal van maatschappelijke groepen. Ortega greep naar een drastisch middel om de protesten keihard neer te slaan: inzet van de paramilitaire groep Juventud Sandinista. Er vielen doden en honderden gewonden, onder wie journalisten en mensenrechtenverdedigers. Leden van de Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie CENIDH – een partnerorganisatie van Hivos gefinancierd via het Nexos programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken – werden gearresteerd. Journalisten van de online krant Confidential zijn in elkaar geslagen.

Escalatie

Het hardhandige ingrijpen door de regering leidde tot nog meer demonstraties, die bovendien naar meer steden overwaaiden. Politie en de eerder genoemde Juventud Sandinista militie gingen over van het gebruik van rubber kogels en traangas naar de inzet van fysiek geweld en wapens. De situatie liep compleet uit de hand. Enkele onafhankelijke tv-zenders die verslag deden van de gebeurtenissen werden prompt buiten werking gesteld.

Op zondagavond besloot Ortega om de door hem aangekondigde maatregelen onverhoopt in te trekken. Het werd rustiger op straat maar met verhoogde presentie van veiligheidsdiensten. Demonstranten eisen nog altijd dat de inbreuken op de rechtstaat worden opgeheven.

Slinkende ruimte

Hivos werkt al meer dan 30 jaar in Nicaragua. Een periode waarin wij ons hebben ingezet voor een open en groene samenleving, voor de rechten van vrouwen, LHBT’s en de vrije pers in het land. We hebben geijverd voor een betere verantwoording door machthebbers. Het neerslaan van de demonstraties betekent een forse inbreuk op die rechten. Ze vormen een onderdeel van een breder patroon, namelijk de gestaag slinkende ruimte voor maatschappelijke krachten zoals burgergroepen, mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke media.

Stem

De orde in het land lijkt hersteld maar de rust is nog altijd bedrieglijk. Daarom roept  Hivos op tot het respecteren van het recht op vrije meningsuiting, vrije vergadering en het heropenen van de tv-stations. We vragen mensenrechtenorganisaties en media om waakzaam te zijn, en om alle ongeregeldheden zoals geweldsincidenten te registreren en objectief te documenteren. De stem van Nicaraguaanse burgers inspireert ons, hij moet worden gehoord in plaats van gesmoord.