Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Reactie Nederlandse regering inzake het oppakken van mensenrechtenverdedigers

Officiële reactie Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake oppakken mensenrechtenverdedigers Turkije:

‘De Nederlandse regering heeft de arrestaties en het gebrek aan bescherming van mensenrechtenverdedigers in Turkije scherp veroordeeld (zie o.m. de beantwoording Kamervragen over deze kwestie van 19 juli 2017) en roept op tot onmiddellijke vrijlating van deze onlangs gearresteerde mensenrechtenactivisten. Hierbij gaat het om een Duits en Zweeds staatsburger en acht Turken, waaronder de Turkse directeur van Amnesty in Turkije, mevrouw Idil Eser. Nederland staat in nauw contact met Duitsland en andere EU-lidstaten over deze zaak. Minister Koenders heeft al eerder gepleit voor het opschorten van pre-accessiesteun aan Turkije, of – bij gebrek aan Europese consensus daarover – het inzetten van deze middelen voor ondersteuning van projecten op het gebied van de rechtsstaat en mensenrechten in Turkije, juist vanwege de situatie in het land. Nederland ziet Duitsland nu als mogelijke medestander hierbij.

De huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen Nederland en Turkije zijn bekend. Nederland houdt de ontwikkelingen in Turkije nauwlettend in de gaten. Dit geldt ook voor de positie van andere lidstaten t.a.v. Turkije.

De aanpassingen in het Duitse reisadvies waren al vervat in het huidige Nederlandse reisadvies voor Turkije. Dit reisadvies is geactualiseerd vanwege de verlenging van de noodtoestand in Turkije.

Reisadviezen gaan over de veiligheidsrisico’s van Nederlanders in het buitenland, niet alleen in Turkije. Dit wordt continu van moment tot moment in de gaten gehouden en de reisadviezen waar nodig aangepast.’

Reactie Hivos: 

“Het is goed dat Nederland het Duitse voorbeeld volgt en de gebeurtenissen in Turkije nu ook publiekelijk scherp veroordeelt, oproept tot onmiddellijke vrijlating van de mensenrechtenverdedigers en in de EU tot eensgezindheid probeert te komen over het respecteren van mensenrechten; die vormen de belangrijkste grondwaarden van de Unie. De kwestie moet in alle lopende contacten met Turkije aan de orde komen, onder meer via de Raad van Europa.

Hivos is zeer verontrust over de absurde aanklacht tegen de mensenrechtenverdedigers. De grove onzorgvuldigheid die de Turkse justitie aan de dag heeft gelegd, maakt van de zaak een schertsvertoning. Ondertussen zitten er mensen compleet onschuldig achter de tralies. Wij vinden dan ook dat de aanklacht meteen van tafel moet en hopen dat dit de uitkomst zal zijn van een volgende juridische weging.”