Hivos - People Unlimited website

Header image
Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Activisten kunnen niet meer op Nederland rekenen

De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn fors. Dat blijkt uit de Miljoenennota die gepresenteerd is op Prinsjesdag. De grootste bezuinigingen zien we op onder andere klimaat, mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Juist thema’s waar Nederland – als een van de weinige landen – een belangrijke rol speelt.

Ondanks de oproep van de Tweede Kamer om niet te snijden in het budget voor de meest kwetsbaren wereldwijd en de grote woorden van de Nederlandse regering over het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, lijkt het kabinet zich daar weinig van aan te trekken en worden miljarden van het budget gekort.

Een van de oplossingen die het kabinet aandraagt zijn de investeringen van de private sector. Maar juist die investeert niet in programma’s over LHBTIQ+ rechten of de seksuele gezondheid van jonge mensen. Daar valt namelijk maar weinig financiële winst te behalen.

Het kabinet lijkt mensen – en vooral activisten – keihard te laten vallen. In een tijd van toenemende ongelijkheid waarin het werk van activisten steeds belangrijker én moeilijker wordt, mag Nederland zich niet terugtrekken.

Reactie Partos

Partos is de branchevereniging voor NGOs die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerking­sector in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van ongeveer 100 Nederlandse ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. Ook Hivos is aangesloten bij Partos.

Kabinet bezuinigt fors op ontwikkelingssamenwerking ondanks demissionaire status

Ondanks mooie woorden van de Koning over het belang van ontwikkelingssamenwerking, snijdt het kabinet in het budget dat bestemd is voor de allerarmsten. Integendeel, de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting maakt pijnlijk duidelijk hoe de bij de Voorjaarsnota aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking uitpakken. Voor 2024 wordt een kaasschaaf toegepast van 7% over de hele begroting. Nog in 2023 wordt 326 miljoen bezuinigd, terwijl de Kamer expliciet verzocht had dit te voorkomen met een aangenomen motie.

In totaal gaat in het in de periode 2023-2026 om een bezuiniging van ruim 3,5 miljard euro. Wat Partos betreft onaanvaardbaar. Het is niet uit te leggen dat een rijk land als Nederland zo’n groot deel van het ontwikkelingsbudget besteedt in eigen land.

‘Dit zijn zware bezuinigingen met zeer ingrijpende negatieve gevolgen. Hiermee toont Nederland zich een onbetrouwbare partner voor andere landen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties,’ aldus Liana Hoornweg, directeur van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking die meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties vertegenwoordigt.

Demissionair kabinet zou druk van budget moeten halen

Het excuus dat wordt aangewend voor deze bezuinigingen is de “extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen.” Deze niet-ontwikkelingsrelevante kosten mogen aan het ontwikkelingsbudget worden toegerekend, maar daar is de OESO wel kritisch over. Ook steeds meer politieke partijen hebben een groeiend ongemak over deze ongelimiteerde toerekening. Deze zomer kwam een langverwachte brief van het kabinet met scenario’s hoe de druk van de asielkosten op het ontwikkelingsbudget te verlagen. Het had het kabinet gesierd als het de druk nu van het ontwikkelingsbudget had afgehaald, zodat een toekomstig kabinet hier een zorgvuldig besluit over zou kunnen nemen. Nu wordt het volgende kabinet op achterstand gezet.

Investeer in wereldwijde bestaanszekerheid

‘Deze miljardenbezuinigingen zijn wrang en volstrekt onnodig. De lager dan verwachte staatsschuld biedt meer dan genoeg ruimte om het ontwikkelingsbudget op peil te houden, maar daar lijkt dit kabinet niet voor te kiezen,’ aldus Hoornweg.

Net als lage inkomensgroepen in Nederland ervaren mensen in ontwikkelingslanden steeds meer onzekerheid. Wereldwijd leven 685 miljoen mensen in extreme armoede en 345 miljoen mensen hebben niet of nauwelijks te eten. Met ontwikkelingssamenwerking draagt Nederland bij aan hun bestaanszekerheid door het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, honger en armoede.