Hivos - People Unlimited website

Header image

Veilige hotspots die jongeren hoop geven

Bij Hivos draait alles om positieve verandering. Over de hele wereld slaan we de handen ineen met onze lokale partners en zoeken we betere manieren om met elkaar en met de aarde om te gaan. Een van onze speerpunten om deze positieve verandering te realiseren is coworking. Wij geloven dat verandering beter en sneller gaat, als mensen met een originele en ondernemende geest kunnen samenwerken in vrijplaatsen. Met het programma ‘Mideast Creatives – Coworking for Sustainable Employment’ steunen we coworking spaces in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Vrijhaven

Coworking spaces zijn over de hele wereld in opkomst: ondernemers die niet alleen een bureau, computer of vergaderruimte delen, maar ook ideeën, ervaringen en opdrachtgevers uitwisselen. Een coworking space is een vrijhaven, een veilige omgeving waarin vooral jonge creatieve ondernemers floreren.
Jeugdwerkloosheid is een serieus probleem in Noord-Afrika. De verleiding om je aan te sluiten bij een criminele of radicale groep, of om je geluk te zoeken in het buitenland, kan groot zijn. De visie van Hivos is dat je lokaal talent moet stimuleren, zodat mensen zichzelf en hun eigen land kunnen ontwikkelen. Daarom helpt Hivos bij het opzetten van coworking spaces waar jongeren een werkplek hebben en toegang krijgen tot advies, ondernemerstrainingen en startkapitaal. Via coworking spaces brengen we mensen met elkaar in contact. Binnen de gedeelde ruimte, maar ook daarbuiten. We brengen vraag en aanbod bij elkaar en laten ondernemers profiteren van ons netwerk van vrijplaatsen.
“In landen als Egypte, Tunesië, Algerije en Libië worden steeds meer coworking spaces geopend. Er ontstaat steeds meer positieve druk op de regering om te investeren in jonge mensen.”

Jonge ondernemers

Er zijn mooie voorbeelden te over. In Algerije heeft een jonge ondernemer een bedrijfje opgezet onder de naam, in het Nederlands vertaald, ‘Algerije Leest’. Ze zijn in 2015 gestart vanuit Sylabs, een door Hivos ondersteunde coworking space in Algiers. Met ‘Algerije Leest’ bestrijden ze het analfabetisme in afgelegen gebieden, dat heeft een enorme impact. Ze geven ook boeken uit van jonge auteurs.
In Tunesië heeft een jongen van 19 de programmeerschool GoMyCode opgezet, in de coworking space Cogite. Er is ook een speciale leergang voor kinderen. In korte tijd leren deelnemers hoe ze een website bouwen, een mobiele app ontwikkelen of een game in elkaar kunnen zetten. Ze leren ontwerpen, coderen en samenwerken, vaardigheden die waardevol zijn op de arbeidsmarkt.

Vrouwen aan de slag

Ook in Egypte is coworking hot. Daar loopt een speciale campagne om vrouwelijke ondernemers wat wind in de zeilen te blazen. Voor vrouwen is ondernemen daar nog lastiger dan voor mannen. In afgelegen gebieden zijn coworking spaces veilige havens, waar vrouwelijke ondernemers goed gedijen.
Peri Abou Zied bijvoorbeeld, oprichter en art director van de maatschappelijke onderneming Thaat, met name gericht op vrouwen en meisjes. Onder de vlag van Thaat gebeuren in grote lijnen drie dingen: ze geven training en advies, ze ontwerpen en maken damesmode en ze hebben een mobiele opleiding voor design en handwerk. Inmiddels zijn er ruim 140 vrouwen afgestudeerd. “Co-creatie is het toverwoord, wat mij betreft”, zegt Peri. “Samen produceren we prachtige handgemaakte spullen. We houden het professionele ambachtswerk in ere en nemen allerlei obstakels weg. Zodat ieder individu tot zijn recht komt.”
“Als jongeren niet gehoord worden en geen kansen krijgen om een goede toekomst op te bouwen, raak je ze kwijt. Aan criminaliteit, radicalisering of ze zien betere perspectieven in het buitenland. In coworking spaces vinden ze een krachtig alternatief.”

Aantrekkingskracht

Hivos steunt coworking spaces, omdat het plekken zijn met een bijzondere aantrekkingskracht. Ze vormen een voedingsbodem voor sociale en economische verandering. We zien mensen floreren als ze in een veilige omgeving kennis, contacten en middelen kunnen delen.

Het programma Mideast Creatives – Coworking for Sustainable Employment van Hivos wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit LEAD (Local Employment in Africa for Development).