Hivos - People Unlimited website

Header image
Header image

Strijd je mee?

Steun moedige mensen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijke rechten.

Doneer nu
Adelfina door Mohammad Tsani Pebrian

Strijd je mee?

Steun moedige mensen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijke rechten.

Doneer nu
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Donatie aan Hivos

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deze moedige mensen werken aan een betere wereld

Moedige mensen zijn de kern van ons werk. In meer dan veertig landen werken we met activisten, journalisten, ondernemers, kunstenaars en innovatieve organisaties. Met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen. Samen verzetten we ons tegen discriminatie en machtsmisbruik.

Zoals Tobi, Teddy en Adelfina. Zij worden gedreven door hun idealen en weten het beste wat er nodig is om problemen aan te pakken. Wij ondersteunen hen met kennis, contacten, geld en bescherming. Of het nu gaat om gendergelijkheid, seksuele diversiteit of klimaatrechtvaardigheid.

Tobi Ayodele

In Nigeria is 45 procent van de bevolking jonger dan 15 jaar. Toch wordt er nauwelijks naar jongeren geluisterd en wordt je uitspreken naar ouderen als respectloos gezien. Voor meisjes en jonge vrouwen geldt dit nog sterker. Het zorgt ervoor dat zij vaak niet zelf kunnen besluiten over hun eigen lichaam, gezondheid en seksualiteit. Het is Tobi’s missie om dit te veranderen. In Nigeria leidt ze projecten die genderongelijkheid doorbreken en gelijke kansen voor jonge vrouwen en kwetsbare groepen bevorderen. “Ik ben er trots op wanneer álle mensen, hoe divers ook, toegang hebben tot mogelijkheden en zorg zonder daarbij gediscrimineerd of uitgesloten te worden.”

Tobi Ayodele

 Het is belangrijk dat de ideeën van jonge vrouwen gehoord worden.

Gelijke kansen voor alle vrouwen

“Jonge vrouwen moeten nog veel obstakels overwinnen om zelf over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te kunnen beslissen. Zij worden nog steeds benadeeld, en dat strekt zich uit van economische ongelijkheid tot aan alle vormen van geweld. Het is dus heel belangrijk dat de ideeën van jonge vrouwen om hun positie te verbeteren, gehoord worden. Wij weten immers zelf het beste welke problemen er spelen en wat er nodig is om deze effectief aan te pakken.”

Teddy Munyimani

Jezelf kunnen zijn is op veel plekken in de wereld allesbehalve vanzelfsprekend. Zo is in Zimbabwe seks tussen mensen van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar en is het onmogelijk voor twee mannen of twee vrouwen om met elkaar te trouwen. Ook in werk of in de zoektocht naar werk speelt discriminatie van LHBTIQ+ mensen een grote rol. Daarom zetten we ons in Zimbabwe en andere landen in voor het verbeteren van economische kansen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Want gelijkheid op de arbeidsmarkt draagt bij aan financiële zelfstandigheid en daarmee aan een sterkere sociale positie.

Teddy Munyimani

Mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap moeten het voortouw nemen.

Economische emancipatie

We delen deze missie met Teddy. “Ik geloof in de kracht van moedige mensen en activisten die samenwerken om blijvende verandering te realiseren. Juist mensen uit de gemeenschap moeten hierin het voortouw nemen, dat is pas echt inclusie. Door onze krachten te bundelen, komen we op voor sociale rechtvaardigheid en economische emancipatie van LHBTIQ+ personen. Ik ben klaar om te strijden voor een vrij Zimbabwe waarin mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen en waarin plek is voor een levendige en inclusieve LHBTIQ+ beweging!”

Adelfina Pinga

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar in sommige landen zijn de gevolgen ervan nu al merkbaar. Zoals in het zuiden van Indonesië, waar extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen. Enorme hitte en overstromingen zorgen ervoor dat oogsten mislukken en door een verwoestende cycloon hebben vorig jaar veel mensen hun huis en bezittingen verloren. Zoals Adelfi na, een klimaatactivist uit Kefa. “Onze huizen en vissersboten zijn verwoest door de cycloon en de stranden liggen vol met troep. Zonder boten en een schone kust kunnen we ons werk niet doen.”

Met meer steun kunnen we ons schrap zetten tegen toekomstige cyclonen.

Problemen samen aanpakken

“Wij houden nu zelf de stranden schoon, maar door een gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel gaat dat moeizaam. Zo krijgen golfbrekers die ons kunnen beschermen bij hoog water geen enkele prioriteit, maar zijn er wel plannen om een betonnen wandelpad aan te leggen voor toeristen. Het is belangrijk dat de overheid naar ons luistert zodat we dit probleem samen kunnen aanpakken. Deze stranden zijn ons leven. Met meer kennis en steun kunnen we ons aanpassen en schrap zetten tegen toekomstige cyclonen.”

Help je mee?

Steun de strijd van Tobi, Teddy en Adelfina en draag bij aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Samen zorgen we voor positieve verandering.