Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 10,-
 • 15,-
 • 20,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deze vrouwen vechten tegen de klimaatcrisis

“De wereld grijpt veel te langzaam in.” Met deze boodschap opende Simon Stiell, baas van de VN-klimaatorganisatie UNFCCC, afgelopen week de klimaattop COP28 in Dubai. Dat meer actie niet langer op zich kan laten wachten, is duidelijk. En die actie begint bij groepen die nu al hard worden getroffen door de klimaatcrisis.

De klimaatcrisis heeft impact op de levens van mensen wereldwijd. Maar voor sommige groepen zijn de gevolgen ingrijpender dan voor andere. Denk aan inheemse gemeenschappen die plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Boeren die keer op keer hun oogst zien mislukken. Of vrouwen die in extreme hitte steeds verder moeten lopen voor schoon drinkwater.

Dat zoveel mensen gebukt gaan onder de gevolgen van de klimaatcrisis is oneerlijk en onacceptabel. En juist deze groepen worden niet betrokken bij het maken van klimaatbeleid, zoals vrouwen. Daarom steunen wij moedige vrouwen die het voortouw nemen en zich inzetten voor verandering. Zij leiden belangrijke initiatieven om samen in actie te komen.

Eduarda in Brazilië

Het Amazonewoud is in gevaar. Naast de continue dreiging van ontbossing kampt het grootste regenwoud ter wereld met hevige regenval door klimaatverandering. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen die er wonen.

“We leven onder extreme omstandigheden. Overstromingen zorgen voor veel schade en brengen onze voedselzekerheid in gevaar. Dit leidt tot stress en zelfs psychische klachten”, vertelt Eduarda Gonçalvas. Zij is als activist betrokken bij vrouwennetwerk Jandyras.

“De harde dagelijkse realiteit raakt vooral vrouwen. Zij blijven vaker thuis in de getroffen wijken om voor de kinderen te zorgen. Ook wonen er relatief veel alleenstaande vrouwen in de laaggelegen wijken. Zij zijn dus kwetsbaarder voor overstromingen. Helaas heeft juist deze groep de minste mogelijkheden om van zich te laten horen.”

Autoriteiten zien activisme als een bedreiging, terwijl we juist willen samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen.

Eduarda zet zich met steun van Hivos in om dit te veranderen. “We bouwen aan een klimaatforum waar inheemse vrouwen kunnen samenkomen en leren zich uit te spreken over de gevolgen van klimaatverandering. En tijdens de verkiezingen publiceerden we een verkiezingsgids om gemeenschappen te informeren over wat er in de politiek speelt.”

De inspanningen van Eduarda en de andere vrouwen werpen hun vruchten af. “Dankzij Hivos is Jandyras een aanspreekpunt voor klimaatrechtvaardigheid in de Amazone geworden en zijn we aanwezig bij belangrijke gesprekken over beleid. Ons werk wordt erkend. Het doel is nu om vrouwen ook aan de onderhandelingstafel te krijgen bij internationale klimaatbijeenkomsten.”

Anjella in Kenia

Rondom het zoute Turkanameer in Noord-Kenia leven verschillende inheemse gemeenschappen. De bouw van Afrika’s grootste windmolenpark heeft hun levens bruut verstoord en mensen van hun land gejaagd. De windmolens leveren ruim tien procent van de elektriciteit in Kenia. Maar degenen die plaats moesten maken, hebben daar geen toegang toe.

Daar komt nog bij dat het gebied te maken heeft met extreme droogte, wat leidt tot spanning en conflicten. “De gemeenschappen maken ruzie over schaars water en grasland voor hun vee. Met veediefstal en geweld als gevolg”, vertelt Anjella Lanipir.

Klimaatverandering raakt vooral vrouwen. We moeten betrokken worden bij oplossingen.

Anjella maakt deel uit van het Wong’on vrouweninitiatief. Dit initiatief heeft als doel dat inheemse vrouwen en meisjes betrokken worden bij klimaatbeleid. Ze maken hun omgeving bewust van de klimaatcrisis en proberen met de Keniaanse regering in gesprek te gaan over de gevolgen ervan.

Dankzij Hivos kon Anjella tijdens de grootste klimaattop van Afrika beleidsmakers toespreken en de urgentie van de klimaatcrisis onder de aandacht brengen bij nationale én internationale media.

“Met steun van Hivos bereiken we een groter publiek. Maar we moeten blijven vechten. Er zijn zo veel plaatsen waar net zoals bij ons geen gewassen meer groeien. Onze toekomst staat op het spel.”

Dit is wat wij doen

Hivos steunt moedige activisten, vrouwenbewegingen, jongeren en lokale initiatieven die zich inzetten voor een rechtvaardige en leefbare wereld.

 • We brengen hen bij elkaar om kennis te delen, te leren en de krachten te bundelen. Zo bouwen we aan een sterk wereldwijd netwerk.
 • We zorgen ervoor dat zij zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door hen te laten spreken bij belangrijke klimaatbijeenkomsten.
 • We trainen hen in lobby en campagnevoeren zodat ze druk kunnen uitoefenen op politici, beleidsmakers en andere besluitvormers.
 • We financieren lokale oplossingen waarmee we de gevolgen van de klimaatcrisis bestrijden.

Doe je mee?

Over de hele wereld werkt Hivos met vrouwen zoals Anjella en Eduarda. Zij staan aan het roer van verandering en eisen eerlijke oplossingen. Jouw steun is daarbij hard nodig. Met een donatie zorg je ervoor dat zij door kunnen met hun belangrijke strijd.

Een rechtvaardige en leefbare wereld ís mogelijk als we nu in actie komen!