Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Foto: PANTAY

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Economische kansen voor LHBTIQ+ personen

Een van de belangrijkste doelstellingen van ons Free to be Me-programma is het creëren van gelijke economische kansen voor LHBTIQ+ personen. Dit betekent onder andere toegang tot fatsoenlijke banen. In de Filipijnen droegen we bij aan een belangrijke doorbraak.

Vorig jaar nam de gemeenteraad van Lapu-Lapu City unaniem een antidiscriminatiewet aan. Deze belangrijke wetgeving is gericht op het bestrijden van LHBTIQ+ discriminatie en het bevorderen van gendergelijkheid. Onderdeel van de wet is een baanbrekend werkgelegenheidsquotum van 1 procent voor LHBTIQ+ personen – in zowel de publieke als de private sector.

Eerder was een gelijksoortige wetgeving aangenomen in Cebu City. Deze wetgeving stond model voor het wetsvoorstel in Lapu-Lapu en speelde een cruciale rol bij de goedkeuring ervan.

Onvermijdelijke obstakels

Het doorvoeren van de wet verliep niet zonder obstakels. Zo moesten LHBTIQ+ groepen en belangenbehartigers in Lapu-Lapu City eerst in staat gesteld worden om succesvol te kunnen pleiten voor deze wetgeving. Ook was de geografische afstand tussen Lapu-Lapu City en Cebu City een uitdaging, met name op het gebied van vervoer en kosten. Het overwinnen van deze barrières was enorm belangrijk voor het betrekken van belangenbehartigers.

Steun vanuit Free to be Me

Dit is het moment waarop Free to be Me en de Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders (PANTAY) in actie kwamen. Met onze steun organiseerde PANTAY onder andere een juridische training voor LHBTIQ+ groepen.

Free to be Me zorgde ook voor essentiële financiële steun. Daardoor konden lokale LHBTIQ+ organisaties – ondanks de logistieke beperkingen – rechtstreeks deelnemen aan het wetgevingsproces in Lapu-Lapu City.

Positieve verandering is mogelijk

De succesvolle goedkeuring van de antidiscriminatiewet in Lapu-Lapu City laat zien wat we voor elkaar kunnen krijgen we als lokale belangengroepen samenbrengen en financieel steunen.

Economische inclusie ís mogelijk wanneer gemeenschappen kunnen deelnemen aan wetgevingsprocessen. En wanneer organisaties de steun krijgen die nodig is om blijvende verandering te bewerkstelligen.

Over Free to be Me

Met ons programma Free to be Me werken we in 14 landen aan het verbeteren van de sociaaleconomische positie van LHBTIQ+ personen. We ondersteunen de gemeenschap om te pleiten voor eerlijke wet- en regelgeving en werken aan het beïnvloeden van de publieke opinie.

Dat is belangrijk, want we zien dat discriminatie al vroeg ongelijkheid in de hand werkt. LHBTIQ+ personen verlaten vaker school, hebben meer moeite met een baan te vinden en kunnen vaak niet zichzelf zijn op werk. Daarom zetten wij ons in voor het aanpakken van ongelijkheid en uitsluiting.