Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een aanslag op de transgender gemeenschap in Guatemala

We zijn geschrokken door het nieuws over Cecy Caricia Ixpatá en Andrea Mutz Gonzáles, de twee trans vrouwen die deze maand in Guatemala om het leven zijn gebracht. De gebeurtenissen bevestigen hoe onveilig het in het land is voor de LHBTIQ+-gemeenschap, en met name voor transgender vrouwen.

Op 9 juni 2021 overleed Cecy Caricia Ixpatá, die deel uitmaakte van transorganisatie RedTrans, in een plaatselijk ziekenhuis na een brute aanval door twee onbekende mannen in Salamá, 256 km van Guatemala-Stad.

Slechts twee dagen later, op 11 juni, werd Andrea Mutz Gonzáles, een mensenrechtenverdediger en een bekende transgenderactivist, doodgeschoten in Guatemala-Stad. Andrea was pas 28 jaar oud. Ze viel op als jonge activist, politiek leider en wettelijke vertegenwoordiger van OTRANS-RN. Deze belangrijke organisatie draagt ​​bij aan de integrale ontwikkeling van transgenders in Guatemala. OTRANS-RN wees erop dat Andrea de levensverwachting van transgendervrouwen in Latijns-Amerika, namelijk 35 jaar, niet eens heeft gehaald. In hun eigen woorden: “Ze werd gedood door kogels van haat, het patriarchaat en plichtsverzuim door de regering.”

Een cultuur van geweld en transfobie  

Dit zijn geen losse incidenten. Het hoge aantal moorden en andere gewelddadige aanvallen op transgender vrouwen in Guatemala is het resultaat van een vijandige en gewelddadige omgeving met diepe wortels in een racistische, patriarchale en transfobe samenleving. Helaas is dit de situatie waar transgendervrouwen elke dag mee worden geconfronteerd in Guatemala, Midden-Amerika en in heel Latijns-Amerika.

We veroordelen deze moorden met diepe verontwaardiging en we eisen dat de bevoegde autoriteiten deze zaken grondig onderzoeken en vervolgen. De Guatemalteekse staat moet passende maatregelen nemen om de rechten van de LHBTIQ+-gemeenschap te waarborgen en te beschermen.

We erkennen de belangrijke en onmisbare inzet van OTRANS-RN en andere maatschappelijke organisaties die opkomen voor transgender vrouwen in Guatemala. We betuigen onze oprechte deelneming aan de geliefden en vrienden van Andrea en Cecy en de hele transgenderbeweging in Guatemala. Hivos blijft opkomen voor de rechten van LHBTIQ+ personen en steunt hun strijd voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit.

We eisen gerechtigheid voor transvrouwen in Guatemala!