Hivos - People Unlimited website

Header image
Foto: Urgencia
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos breidt LHBTIQ+ werk uit

Een eerlijke, gelijkwaardige en welvarende maatschappij vraagt om gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen. Maar deze gaan vaak niet op voor mensen die lesbisch, homo, bi, transgender, intersekse en/of queer zijn (LHBTIQ+). Discriminatie en vooroordelen komen nog steeds overal voor. Daarom lanceert Hivos met Free to be me een nieuw programma om met hen voor hun rechten te strijden – en in het bijzonder hun sociaaleconomische positie te versterken.

Veroordeeld worden om je (vermeende) seksuele oriëntatie, genderidentiteit en –expressie of seksediversiteit: voor de mensen met en voor wie Hivos werkt is dit vaak dagelijkse kost. Zij krijgen in hun leven helaas meer dan eens te maken met sociale uitsluiting en geweld. “Bijvoorbeeld op de werkvloer of bij sollicitaties. Maar vaak begint het al op school met uitval als gevolg”, vertelt Justus Eisfeld, ontwikkelaar van het programma bij Hivos.

“We zien dat discriminatie al vroeg ongelijkheid in de hand werkt. Een groot deel van de LHBTIQ+ gemeenschap is arm, werkloos en economisch achtergesteld. Bovendien zorgen toenemend nationalisme en rechts-conservatieve ideologieën er in veel landen voor dat hun positie steeds kwetsbaarder wordt. Tegelijkertijd zien we dat hier in bestaande economische ontwikkelingsprogramma’s veel te weinig aandacht voor is en dat hulp deze gemeenschappen slecht bereikt,” legt Justus uit.

Een sterke beweging

Met het nieuwe programma gaan we sterke en diverse bewegingen opbouwen en uitbreiden van activisten en organisaties die alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigen. Samen met hen gaan we specifiek aandacht vragen voor hun sociaaleconomische rechten en willen we ervoor zorgen dat het van belang van diversiteit en inclusie ook in de ontwikkelingssector vanzelfsprekend wordt. Dat doen we in veertien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Justus: “Zodat transgender schoolverlaters zonder angst naar een avondschool kunnen, intersekse ondernemers een lening van de bank kunnen krijgen en een ministerie van werkgelegenheid ook lesbische werkzoekenden ondersteunt. Dit wordt mogelijk als mensen en organisaties op dit werkterrein bewust inzetten op het tegengaan van discriminatie en de behoeftes van LHBTIQ+ mensen meenemen in nieuwe én bestaande programma’s.”