Hivos - People Unlimited website

Header image

Hivos draagt biogasprogramma’s over aan lokale partners

CO2-uitstoot compenseren gaat nu via FairClimateFund

Met trots kondigen we aan dat we onze succesvolle biogasprogramma’s, die gefinancierd worden door CO2-compensatie van bedrijven en particulieren, over hebben gedragen aan drie lokale partners.

Yayasan Rumah Energi (YRE), Biogas Solutions Uganda Ltd. (BSUL) en African Bioenergy Programs Ltd. (ABPL) zijn volledig onafhankelijke organisaties geworden en zullen in Indonesië, Oeganda en Kenia het werk van Hivos gaan uitvoeren.

Deze stap past bij ons geloof in lokaal eigenaarschap. De overdracht van de CO2-financieringsprogramma’s stelt lokale partnerorganisaties in staat om nieuwe projecten te initiëren, trainingen te geven, het onderhoud van de biogasdigesters te verzorgen en, belangrijker nog, zelf de CO2-credits te bezitten.

De drie organisaties, verenigd in een nieuw Biogas Consortium, gaan samenwerken met FairClimateFund. FairClimateFund zal het consortium helpen om zogenaamde CO2-credits te verkopen op de Europese en wereldwijde markt. Met de opbrengsten kunnen zij hun belangrijke werk financieren.

CO2compensatie

Plattelandshuishoudens behoren in veel landen tot de meest kwetsbaren als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. Daarom begon Hivos in 2011 met (het gebruik van) CO2-compensatie om mensen in lage- en middeninkomenslanden toegang te geven tot technologie die hen helpt de ergste klappen daarvan op te vangen.

Met de verkoop van carbon credits aan mensen en bedrijven die manieren zochten hun CO2-uitstoot te compenseren, stelden we hen in staat te investeren in duurzame ontwikkeling. Vanaf 2014 richtten we ons op biogasdigesters: hernieuwbare-energievoorzieningen die mensen minder afhankelijk maken van brandhout en andere dure en vervuilende fossiele brandstoffen om bijvoorbeeld mee te koken.

De opbrengst van de  carbon credits werd gebruikt om de aanschaf van biogasdigesters betaalbaar te maken en om programma-activiteiten te ontwikkelen, zoals kwaliteitsbeheer, subsidies voor gebruikers en het trainen van personeel.

Dankzij onze biogasprogramma’s zijn er bijna 90.000 biogasinstallaties geïnstalleerd. YRE, BSUL en ABPL, die onze belangrijkste implementatiepartners waren, nemen nu dit mooie werk van Hivos over.

Overdracht in drie stappen

Om de biogasprogramma’s goed en verantwoordelijk over te dragen, zijn er drie stappen gevolgd:

  1. We hebben de drie organisaties ondersteund om volledig onafhankelijk te worden. Zo konden wij het management van de programma’s en de CO2-eigendomsrechten overdragen.
  2. We hebben geholpen een nieuw Biogas Consortium op te richten tussen de drie partners. Het consortium versterkt hun positie en maakt het hen makkelijker erkend te worden op de wereldwijde carbon-creditmarkt.
  3. Aangezien de belangrijkste markt voor CO2-credits in Europa ligt, is het een groot voordeel om een aanspreekpunt in Europa te hebben. Daarom hebben we de samenwerkingsovereenkomst tussen het nieuwe consortium en het FairClimateFund gefaciliteerd. FairClimateFund zal de komende drie jaar namens de drie organisaties CO2-credits op de markt brengen en verkopen. FairClimateFund, een sociale onderneming die eigendom is van Cordaid, zal het consortium ook technische assistentie bieden bij het omgaan met de veranderende regelgeving op het gebied van klimaatveranderingsbeleid.

Wat verandert er voor particulieren en bedrijven?

Net zoals Hivos wil FairClimateFund laten zien dat de carbon-markt mensen en gemeenschappen kan helpen die onevenredig hard geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering. De organisatie doet dit door investeringen van degenen met de grootste CO2-voetafdruk te faciliteren in CO2-reductieprojecten met een hoge maatschappelijke impact. Projecten die voldoen aan de Gold Standard en/of Fairtrade Climate Standard.

Door de overdracht van ons werk trekt Hivos zich terug van de CO2-financieringsmarkt. Wie als particulier of bedrijf CO2-uitstoot wil compenseren, raden we (ten zeerste) aan om het belangrijke werk van YRE, BSUL en ABPL te ondersteunen door CO2-credits te kopen via FairClimateFund.

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid blijft hoog op de agenda van Hivos staan. Sterker nog, het is een van de drie focusgebieden waarop wij werken. We richten ons op het opbouwen van een sterke beweging van maatschappelijke organisaties met een gemeenschappelijke klimaatagenda. We helpen hen met druk uitoefenen op besluitvormers en met het krijgen van brede maatschappelijke steun en financiering voor lokale klimaatoplossingen.

Tegelijkertijd is lokaal eigenaarschap een essentieel principe in ons werk. Wat onze partners zelf kunnen doen, moeten ze ook zelf doen. Met steun van mensen en bedrijven die hun CO2-uitstoot via ons hebben gecompenseerd, hebben we de afgelopen jaren niet alleen positieve impact gehad op de levens van duizenden mensen; we hebben ook gezien dat onze partners sterke en onafhankelijke organisaties zijn geworden.