Hivos - People Unlimited website

Header image

Integriteit

Hivos hecht veel waarde aan een vooruitstrevend integriteitsbeleid. De overkoepelende term die wij daarvoor gebruiken is Safeguarding.

Voor ons betekent Safeguarding het bevorderen en beschermen van de gezondheid, het welzijn en de rechten van mensen zodat zij vrij kunnen leven van geweld, uitbuiting en misbruik. Daar werken wij niet alleen aan in onze programma’s. Wij kijken als organisatie ook naar onszelf. Onze aanpak is er dan ook op gericht de risico’s op schade aan kinderen en (kwetsbare) volwassenen door personeel van Hivos, onze vertegenwoordigers en partners te identificeren en te voorkomen. Daarnaast beschermt Safeguarding de mensen binnen onze organisatie tegen ongepast gedrag zoals pesten en intimidatie.

Safeguarding bestaat uit een breed scala aan beleidsmaatregelen, procedures en activiteiten die het welzijn verzekeren van ons personeel, collega’s van partnerorganisaties en de mensen waarmee wij door ons in werk in contact komen. Daar hoort onder andere bij: een integriteitsbeleid, een beleid tegen seksuele intimidatie, een gedragscode en een klokkenluider- en klachtenprocedure. Omdat wij een internationale organisatie zijn, zijn alle documenten in het Engels te vinden op hivos.org

CBF

Hivos is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend goed doel. Als onderdeel van de erkenningsnormen van het CBF publiceren wij op deze plek belangrijke algemene informatie over Hivos.

Daarnaast verwijzen wij graag naar ons jaarverslag als belangrijke bron van informatie over de door Hivos behaalde resultaten, onze organisatiestructuur, ons beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze jaarcijfers.

Documenten: