Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De klimaatcrisis: dit doet Hivos in Nederland

Hivos werkt niet alleen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten aan gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen. Ook in Nederland zijn we actief. We oefenen invloed uit op de regering en en betrekken het publiek bij onze thema’s. Daarmee komen belangrijke onderwerpen hoog op de politieke agenda te staan. Hivos-lobbyist Merit Hindriks doet dit voor het thema klimaatrechtvaardigheid.

“Bijvoorbeeld via publiekacties, overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het informeren van beleidsmakers en politici”, vertelt Merit. “Zo hebben we laatst een brief gestuurd naar de informateur en leden van de Tweede Kamer waarin we oproepen om internationaal klimaatbeleid een prominente plek te geven in het regeerakkoord. Want nu gaat er te weinig steungeld naar de landen die het meest onder de klimaatcrisis lijden, maar daar het minst aan kunnen doen. Dat is niet eerlijk. In de brief roepen we de regering op hun verantwoordelijkheid te nemen en deze landen te helpen zich weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden.”

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief

  • Inschrijven

Klimaatwake- en mars

Merit vindt het goed om te merken dat de klimaatproblematiek bij steeds meer Nederlanders leeft. “Aan deze bewustwording dragen ook wij bij. Zo doen we bijvoorbeeld mee met de Klimaatmars en hebben we pas een dag van de Klimaatwake – een wake bij het Catshuis gedurende de hele kabinetsformatie – ‘geadopteerd’. Samen met mijn collega Eco stond ik bij het Catshuis om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen in lage- en middeninkomenslanden. Dat is belangrijk, want de klimaatcrisis is een mondiale crisis die een mondiale aanpak vereist.”