Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijke rechten.

Doneer nu
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op weg naar eerlijkere bloemen

Op dinsdag 2 juli zette Hivos Directeur Edwin Huizing zijn handtekening onder het Sierteeltconvenant. Hivos gaat in dit Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant samenwerken met bedrijven, overheid en een vakbond om misstanden in de bloemensector aan te pakken.

Al sinds 2012 werkt Hivos aan betere arbeidsomstandigheden voor de bloemenplukkers in oostelijk en zuidelijk Afrika met het Women@Work programma. We hebben ons hard gemaakt voor de opname van vrouwenrechten in het convenant alsmede het thema leefbaar loon. Een leefbaar loon is nét genoeg om het hoogst noodzakelijke van te betalen: voedzaam eten, water, onderdak, kleding, medische zorg, vervoer en onderwijs. Hivos is de enige maatschappelijke organisatie die het convenant heeft ondertekend en vervult daarom een belangrijke rol.

“Voor Hivos is het sierteeltconvenant een belangrijke stap op weg naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en lonen voor de mensen aan het begin van de keten. Hivos zal er op toezien dat het convenant geen papieren tijger zal zijn maar echt een verschil weet te maken. Het wordt tijd dat er écht iets gaat veranderen.” – Edwin Huizing, Directeur Hivos

Lonen vanaf april 2020 omhoog

Eén van de belangrijkste punten in het convenant is de opname van leefbaar loon en de concrete afspraak om vanaf april 2020 het loonniveau in landen zonder minimum loon gelijk te trekken met de extreme armoedegrens van de Wereldbank, die op 1,90 USD per dag ligt. Zeker voor werknemers in Ethiopië, waar er geen wettelijk vastgesteld minimum loon is en de lonen in de bloemenindustrie gemiddeld op 31 USD per maand liggen (en daarmee onder de extreme armoedegrens vallen) zal dit een groot verschil maken.

Hivos zal als deelnemer in het convenant bedrijven in de sierteeltsector adviseren over mogelijke oplossingen. “We hebben het Living Wage Lab opgezet”, vertelde Edwin Huizing tijdens de paneldiscussie. “Daar willen we graag met de hele sector kijken hoe we sneller kunnen gaan; hoe kun je echt naar een leefbaar loon, waarvan kinderen naar school kunnen en vrouwen zich kunnen ontwikkelen, en je je gezin op een beetje een fatsoenlijke manier kunt onderhouden.”

Andere belangrijke afspraken convenant

  • De bedrijven zullen binnen drie jaar IMVO-risicomanagement (due diligence proces) implementeren.
  • Alle partijen zullen een gezamenlijke sectorale risicoanalyse (sector mapping) uitvoeren.
  • In het eerste jaar van het convenant starten alle partijen met gezamenlijke projecten op o.a. het thema leefbaar loon.

Hivos is daarnaast ook deelnemer in het Goud-convenant en het convenant Kleding & Textiel.

Bloemenplukker in Kenia
Foto: Leonard Fäustle

Je kunt het Sierteeltconvenant hier downloaden.