Hivos - People Unlimited website

Header image

Succesformule uit India

Het idee van Open Source zaaigoed is niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden is het ontstaan in India waar zich vergelijkbare problemen voordeden. Boeren voelden zich financieel zo klem gezet door het systeem van gepatenteerde zaden en de noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen dat velen van hen uit wanhoop zelfmoord pleegden. Een groep lokale boeren bedacht daarom een alternatief en met de steun van Hivos is dat uitgegroeid tot een landelijk netwerk van open toegankelijke zaaigoedbanken. Ze zijn ‘open’ op voorwaarde dat de gebruiker de zaden niet patenteert en de zaden beschikbaar blijven voor verdere veredeling. Een succesformule die we nu ook in Oost-Afrika willen inzetten.

Samen met boeren in Kenia en Oeganda

In Kenia en Oeganda zijn we al begonnen. Ons doel is tienduizenden boeren daadwerkelijk toegang geven tot zaden, zodat zij onafhankelijk van de multinationals de beste soorten kunnen kiezen en daarmee gewassen telen die honderdduizenden mensen van gevarieerd voedsel voorzien.

Een platform voor zaaigoed

Hoe pakken we dat aan? Boeren verzamelen zelf informatie over de groei, klimaatvoorkeur en smaak van gewassen geteeld met lokale zaden. Ook geven ze aan waar je die zaden kunt krijgen. Al die informatie zetten we in een digitale databank. Boeren krijgen daar toegang toe via een website of app, zodat ze de zaden van hun keuze kunnen bestellen. Bevallen de zaden goed, dan kunnen ze dat laten weten. En natuurlijk ook als ze niet deugen. In Kenia hebben de boeren zich verenigd in het Seed Savers Network dat de uitvoering op zich neemt. In Oeganda zijn ze lid van een lokale zaadbank die met een aantal andere zaadbanken samenwerkt. Voor een duurzaam effect trainen we de betrokken boeren hoe ze hun nieuwe gewassen (lokaal) kunnen verwerken, promoten en verkopen. Tot slot verspreiden we de succesverhalen ook in andere Afrikaanse landen.

Help je mee boeren de controle over zaden terug te geven en de voedseldiversiteit te bewaken? Samen kunnen we de macht van grote zaaigoedbedrijven doorbreken!

Doneer nu