Hivos - People Unlimited website

Header image

Stop Kinderarbeid

‘Stop Kinderarbeid’ zet zich in voor de uitbanning van álle vormen van kinderarbeid en roept burgers, bedrijven, overheden en internationale organisaties op om deel uit te maken van de oplossing. Omdat ieder kind recht heeft op goed, regulier dagonderwijs.

Een kinderarbeidvrije wereld is mogelijk, als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Voor bedrijven betekent dit dat zij inzicht moeten hebben in hun productieketen en actief beleid moeten voeren tegen kinderarbeid. Ook de overheid speelt hierin natuurlijke een belangrijke rol. Stop Kinderarbeid wijst deze partijen op hun verantwoordelijkheid en roept ook consumenten op hun stem te laten horen.

Daarnaast werkt ‘Stop Kinderarbeid’ samen met lokale organisaties aan het opzetten en versterken van kinderarbeidvrije zones; gebieden (bijvoorbeeld dorpen of plantages) waar alle kinderen systematisch uit het werk worden gehaald en (terug) naar school worden gebracht.

‘Stop Kinderarbeid’ is een coalitie gecoördineerd door Hivos. De coalitie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.