Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Succesvolle campagnes die voor verandering zorgen

Kun je veranderen hoe mensen denken over gender en seksualiteit? Vaak spelen effectieve publiekscampagnes een cruciale rol in het veranderen van de manier waarop mensen denken. Om activisten over de hele wereld te inspireren en inzichten te bieden, deelt onze nieuwe publicatie Changing Hearts and Minds campagnes van organisaties uit Polen, Costa Rica, Oekraïne, Nepal en Zimbabwe en zuidelijk Afrika.

Zes organisaties die werkzaam zijn op het gebied van SO/GIE/SC (seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, en seksuele kenmerken) delen in Changing Hearts and Minds hoe en waarom ze hun campagnes ontwikkelden, wat werkte en wat niet, en welke lessen ze gaandeweg hebben geleerd. We hopen dat vooral activisten die in vijandige sociale, politieke en juridische contexten werken, baat hebben bij deze voorbeelden en inzichten.

De publieke opinie bewegen

Tegenstanders van diversiteit en inclusie zetten misleidende stereotypen, halve waarheden en zelfs harde leugens in om medestanders voor zich te winnen en morele verontwaardiging te creëren. Mensen worden zo gedemoniseerd en uitgesloten. Door te pleiten voor een ‘terugkeer’ naar traditionele genderhiërarchieën en patriarchale familiestructuren, wakkeren conservatieve krachten een wijdverbreide angst voor het verlies van privileges en macht aan.

Om de invloed hiervan op de publieke opinie tegen te gaan, moeten we ons richten op het zogenaamde beweegbare midden. Dit is de stille meerderheid van de mensen die geen (vaste) mening hebben over controversiële maatschappelijke kwesties, maar de neiging hebben om sociaal aanvaarde normen te volgen. Om hun standpunt te beïnvloeden, zijn slimme en effectieve campagnes nodig die gericht zijn op gewone mensen, en niet alleen op beleidsmakers, politici en rechters.

Maar wat zijn effectieve campagnes en hoe ontwikkel je ze? We delen hier twee voorbeelden uit Changing Hearts and Minds.

Op zoek naar effectieve berichtgeving

“Hoe werk je effectief als vooroordelen wijdverspreid en diepgeworteld zijn in sterke religieuze overtuigingen?”

In Polen is negentig procent van de bevolking katholiek. Dit is de realiteit waar activisten van Campaign Against Homophobia rekening mee moeten houden tijdens hun werk om de publieke opinie te veranderen. De video laat zien dat het cruciaal is om je belangrijkste doelgroepen volledig te begrijpen. Door bondgenoten te vinden binnen deze religieuze gemeenschappen en een werkrelatie op te bouwen op basis van gedeelde waarden, is het mogelijk om zelfs in de moeilijkste gevallen toch iets voor elkaar te krijgen.

Juridische overwinningen vieren

“Hoe zorg je dat politieke en juridische overwinningen die de rechten en het welzijn van LGBTIQ + -mensen op papier bevorderen, ook de maatschappij weerklank vinden?”

Een ander verhaal uit Changing Hearts and Minds beschrijft hoe een vooraanstaande SO/GIE/SC-organisatie in Nepal gebruik maakte van diepgewortelde traditionele en culturele normen en praktijken. In dit geval met het doel de juridische erkenning van de derde gender maatschappelijk geaccepteerd te krijgen.

De derde gender wordt in Nepal vaak als overkoepelende term gebruikt voor seksuele en genderminderheden. De term wordt vooral gebuikt om specifiek te verwijzen naar mensen wiens biologische geslacht en genderidentiteit- of expressie niet met elkaar overeenkomen. Een van de belangrijkste overwinningen van activisten in Nepal was de uitspraak dat naast man en vrouw ook de term ‘andere’ (anya) kan worden gebruikt op officiële documenten.

Deze casestudy toont de waarde aan van het begrijpen en gebruiken van unieke culturele tradities, vooral in minder verstedelijkte gebieden.

 

Free to be me

Hivos gelooft in een wereld waarin ruimte is voor diversiteit. Waarin je vrij bent om jezelf te zijn en waarin je mag samenzijn met wie je wil. Mensen moeten het recht hebben om zelf te kunnen beslissen over hun leven, hun lichaam en hun seksualiteit.

Daarom werken we in meer dan 25 landen aan gelijkwaardigheid en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. We steunen moedige activisten en hun organisaties die vooropgaan in de strijd voor inclusie en zichtbaarheid. Want hoe meer mensen opstaan tegen discriminatie, hoe sterker de positie van LHBTIQ+ personen wordt.

Changing Hearts and Minds is mogelijk gemaakt vanuit het programma Right Here Right Now. Daarmee zetten ons, samen met partners, in voor SRGR (Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid) voor jongeren en strijden we tegen discriminatie en uitsluiting.