Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
LEHA

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voice zet kleine minderheidsorganisaties aan het roer voor een inclusievere wereld

Iedereen, waar ook ter wereld, wil zijn dromen waarmaken. Helaas blijft het voor veel gemarginaliseerde groepen bij dromen. In veel landen worden zij monddood gemaakt en krijgen zij te maken met discriminatie, uitsluiting en geweld als ze voor zichzelf opkomen. Global Program Manager Ishita Dutta: “Met hulp van ons Voice-programma krijgen ze de middelen om hun stem luid en duidelijk te laten horen. Zo kunnen zij bijdragen aan een inclusievere wereld voor ons allemaal.”

Voice is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2016 voeren we het programma samen met Oxfam Novib in zes Afrikaanse en vier Aziatische landen uit. Ishita: “Wat de meeste landen gemeen hebben, is dat vrijheden erg ingeperkt worden. Vooral gemarginaliseerde groepen lijden hieronder. Het programma zorgt ervoor dat kleine organisaties die opkomen voor de belangen van deze minderheden toegang krijgen tot financiering. Het gaat om LHBTIQ+ groepen, jongeren, ouderen, vrouwen die het slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld, inheemse groepen, etnische minderheden en mensen die leven met een handicap. Inmiddels hebben we zo’n 500 projecten van in totaal 1.100 organisaties gefinancierd.”

Zelf aan het roer

In het Voice-programma staan de mensen en organisaties die financiering ontvangen zelf aan het roer om hun situatie te verbeteren. Ishita: “Met steun van Voice hebben deze kleine organisaties voor het eerst de mogelijkheid om zelf subsidie aan te vragen voor hun projecten. Voor hen is het lastig toegang te krijgen tot mainstream ontwikkelingsfinanciering.”

Siska Noya is Voice Program Manager in Indonesië, zij beoordeelt onder meer subsidieaanvragen. “Als ik een voorstel selecteer, hoeft het niet in perfect Engels geschreven te zijn of aan een bepaald academisch niveau te voldoen. Zo kwam er een voorstel binnen van een gehandicapte vrouw met lepra. De aanvraagster had nog nooit een subsidieaanvraag gedaan en sprak geen Engels. Het was een onsamenhangend voorstel, maar het was wel een voorstel van en voor deze groep vrouwen. Zij weten zelf het beste hoe ze kunnen emanciperen en hun plek kunnen veroveren in de maatschappij. Daarom heb ik me hard voor gemaakt voor dit voorstel, zodat het toch in aanmerking kwam voor financiering.”

 

Samenwerken en van elkaar leren

Ook Giany Amorita Prastiwi benadrukt de grote rol die de organisaties binnen Voice zelf spelen bij het bepalen van hun koers. Als Linking Learning and Amplifier Officer in Indonesië brengt zij de verschillende organisaties samen om inzichten met elkaar te delen en samen te werken. “Het zijn de mensen zelf die bepalen wat we tijdens zo’n bijeenkomst doen, zij weten wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Laatst gaf een transorganisatie bijvoorbeeld aan dat ze meer wilden doen om psychische problemen bij hun leden aan te pakken. Wij hebben ze toen in contact gebracht met een andere organisatie die we steunen, gespecialiseerd in psychische problematiek. Zo kunnen ze samenwerken, van elkaar leren en elkaar versterken.”

Dit programma is zo bijzonder omdat de verandering echt vanuit de mensen zelf komt.

Ook worden de workshops en presentaties tijdens de bijeenkomsten voor een groot deel door de doelgroep zelf verzorgd. “We hebben laatst een jonge gehandicapte vrouw gevraagd om moderator te zijn voor een webinar. Zij was eerst erg nerveus, maar het pakte heel goed uit. Het was fantastisch om te zien hoe haar zelfvertrouwen groeide. Ook haar familie ging haar hierdoor anders zien, zij zagen haar capaciteiten.”

De sleutel tot succes

Het Voice-programma loopt nog tot 2024. Wat is de hoop voor de toekomst? “Dat de organisaties steeds sterker en groter zullen worden en erin slagen blijvende positieve verandering te brengen voor minderheden”, vertelt Ishita. “En dat ze met de steun van ons programma ook na Voice weten hoe ze kunnen groeien.”

Siska: “Dit programma is zo bijzonder omdat de verandering echt vanuit de mensen zelf komt, wij denken dat dat de sleutel tot succes is. Het valt op dat je de Indonesische overheid op tv steeds vaker hoort praten over een inclusieve samenleving. Dat is een heel indirect resultaat en zeker niet alleen onze verdienste. Maar ons werk en dat van de mensen met wie we werken, draagt wel bij aan deze veranderende mindset. Dat is een prachtige ontwikkeling.”