Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vrouwen voorop samen met Hivos

In 2011 gingen mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika massaal de straat op. Na tientallen jaren van onderdrukking, corruptie en wanbeleid protesteerden zij voor gelijke rechten en echte inspraak. Vrouwen speelden een grote rol in deze protesten.

Helaas hebben de hoop en verwachtingen van toen in veel landen plaats gemaakt voor conflicten en geweld. Toch blijft een grote groep vrouwen werken aan een samenleving gebaseerd op vrede, gelijkheid en respect voor ieders rechten.

Women on the Frontline

Met het programma ‘Women on the Frontline’ steunt Hivos deze vrouwen en hun organisaties. Samen met onze partners helpen we hen actieve leiders te worden, die krachtig genoeg zijn om voorop te gaan in de strijd voor vrede in hun land.

“Deze vrouwen hebben allemaal een bijzonder verhaal”, vertelt Jetteke van der Schatte Olivier. Zij is binnen Hivos verantwoordelijk voor Women on the Frontline. “Behar Ali bijvoorbeeld heeft tijdens haar jeugd in Irak ervaren hoe het is om onderdrukt te worden door de regering van je eigen land. Nu is ze vastberaden de toekomst voor haar landgenoten te verbeteren. Hoe lang en onzeker die weg ook is.”

Internationaal netwerk

Behar Ali geeft leiding aan de organisatie EMMA en komt op voor de Yezidi vrouwen in Irak. Dankzij ‘Women on the Frontline’ heeft ze toegang tot een internationaal netwerk van organisaties die invloed kunnen uitoefenen. Ook worden zij en de mensen binnen haar organisatie getraind en financieel gesteund.

Met steun van Women on the Frontline adresseert Emma de korte termijn doelstelling om de vrouwen die de IS misdaden hebben overleefd mentale en sociale hulp te bieden en ze te helpen re-integreren. Dit is een voorwaarde van het lange termijn doel waar ze zich ook voor inzetten: het bereiken van stabilisatie, duurzame vrede en co-existentie.

Door de opkomst van IS en de genocide die zij hebben gepleegd op de Yezidi gemeenschap heeft Emma, met steun van Women on the Frontline, een conferentie georganiseerd in Lalesh, Yezidi heiligdom. Tijdens deze conferentie hebben religieuze leiders, NGOs, Iraakse en Koerdische parlementsleden een plan ontwikkeld voor het herstel van deze gemarginaliseerde gemeenschap en hun gebied van herkomst. Vervolgens heeft het Iraaks Koerdisch parlement een wet aangenomen voor de bescherming van alle etnische, religieuze en culturele minderheden in Koerdistan Irak. Bekijk de video hierboven voor een impressie van deze conferentie en het resultaat.

Sinds de zomer van 2014 zet EMMA, met steun van Women on the Frontline, zich in voor het verkrijgen van regionale en internationale steun voor de Yezidi gemeenschap, het herstel van de vrouwen die IS misdaden hebben overleefd, het werken aan een veilige terugkeer van deze vrouwen naar Sinjar, het verzamelen van bewijs om IS misdaden aan de kaak te stellen, en te lobbyen voor het bevrijden van de vrouwen die nog in gevangenschap verkeren.