Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Column: Vrije ruimte

Hivos jubileert dit jaar, een halve eeuw van vernieuwingsdrang en strijd voor sociale rechtvaardigheid. Het is tegelijk een goed moment voor reflectie. Wat is onze rol in deze roerige tijden waarop populistische en autocratische leiders zo’n groot stempel drukken? Ik kan die vraag het beste beantwoorden met een verwijzing naar verontrustende berichten uit Latijns-Amerika dit weekend. Nicaragua om precies te zijn.

In het voorjaar gingen Nicaraguanen de straat op uit onvrede met het bezuinigingsbeleid van president Ortega. De demonstraties werden bloedig neergeslagen en de situatie liep helemaal uit de hand met inmiddels honderden doden tot gevolg. Ortega deed er dit weekend een schep bovenop met zijn brute optreden tegen NGOs en media. Gewapende politie viel de redactie van een toonaangevend nieuwskanaal Confidencial binnen, de bekende mensenrechtenorganisatie CENIDH werd verboden verklaard.

Dit is een enorme klap in het gezicht van de vrijheid van meningsuiting en de rechtvaardigheid in Nicaragua – naast de genoemde werden nog negen andere NGOs in de ban gedaan omdat ze zogenaamd ‘actief’ hadden deelgenomen aan pogingen het regime omver te werpen. Dit is een regelrechte aanval op de vrije maatschappelijke ruimte, de civic space in het land.

Nederland heeft de afgelopen jaren met het Nexos-programma via Hivos steun gegeven aan Nicaraguaanse maatschappelijke organisaties, zoals Confidencial en CENIDH. Waarom? Omdat Nederland zelf zo in elkaar zit, omdat wij tegenspraak en pluriformiteit koesteren. Omdat het onze samenleving verrijkt en verbetert; ook als je daarmee de eigen oppositie subsidieert.

In ons buitenlands- en ontwikkelingsbeleid is dat kenmerk van onze samenleving ook al decennialang een pijler. We werken altijd met lokale organisaties die belangen van burgers vertegenwoordigen en georganiseerd zijn op basis van het recht op vrije vergadering en meningsuiting. Of ze nu opkomen voor de positie van vrouwen en LHBTI’s in de samenleving, onafhankelijke media bedrijven of ontbossing in hun leefomgeving willen stoppen. Dit is 70 jaar geleden al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – artikel 19 – en bekrachtigd in vele andere verdragen en verklaringen. Wij zetten ons in voor de naleving hiervan omdat je als vrouw in Irak, als homo in Tanzania, als milieuactivist in Latijns-Amerika of als journalist in Nicaragua vaak aan de goden bent overgeleverd. Het Nexos-programma loopt ten einde maar wij vinden dat degene die zicht beroept op artikel 19 UVRM er niet alleen voor hoeft te staan

Dit blijft ook na 50 jaar nog een pijler van het werk van Hivos.

Prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling!

Edwin Huizing

Directeur Hivos