Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijke rechten.

Doneer nu
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De strijd tegen institutioneel racisme vraagt om actie

Deze week werd de uitvaartdienst van George Floyd gehouden in Houston, de Verenigde Staten. De beelden van zijn dood onder handen van politieagenten hebben wereldwijd protesten aangewakkerd tegen institutioneel racisme en politiegeweld. Van Kaapstad tot Minneapolis en van Sao Paolo tot Amsterdam.

Honderdduizenden mensen uiten hun woede, verdriet en verzet terwijl ze gerechtigheid eisen voor George Floyd en die ene zin herhalen die de kern vormt van deze beweging: Black Lives Matter. Racisme blijft levens kosten en vergiftigt samenlevingen over de hele wereld. Verandering hiervan gaat tergend langzaam – of gebeurt helemaal niet. We moeten institutioneel racisme erkennen en actie ondernemen om het te stoppen – dat geldt voor ieder van ons.

People Unlimited

Hivos verzet zich tegen onrechtvaardigheid, inclusief racisme, uitsluiting en marginalisering. We steunden in het verleden al burgerbewegingen. En we blijven schouder aan schouder staan ​​met zwarte gemeenschappen, LHBTI-gemeenschappen, vrouwen en inheemse volkeren in hun strijd tegen uitsluiting en het geweld waartoe dit te vaak leidt. Zoals Ely Menendez, een zwarte activiste uit Honduras, het verwoordde: “We hoeven niet hetzelfde te zijn om een goede strijd te voeren”.

De kansen die de samenleving ons geeft zijn erg ongelijk.

We zien dat de mechanismen achter uitsluiting vergelijkbaar zijn over de hele wereld en dat ze een verwoestend effect hebben op mensen en samenlevingen. Iedereen wil en heeft recht op een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen, maar de kansen die de samenleving ons geeft zijn niet gelijk.

Als we “Hivos, People Unlimited” zeggen, delen we onze overtuiging dat alle mensen het vermogen hebben zelf hun leven vorm te geven en dat de unieke verscheidenheid van mensen waardevol is en gekoesterd moet worden. Hivos blijft werken aan eerlijke, vrije en duurzame samenlevingen terwijl we obstakels die gelijke kansen in de weg staan, omverduwen. We delen wereldwijd kennis over de strijd tegen uitsluiting, want niemand mag systematisch worden uitgesloten vanwege huidskleur.

Naar onszelf kijken

Maar ondanks onze geschiedenis en de verleidelijke gedachte dat Hivos racisme voldoende aanpakt, vraagt ​​dit moment ons om ook kritisch naar onszelf te kijken. Als internationale ontwikkelingsorganisatie richten we onze pijlen op de landen waar we werken, maar we vergeten vaak onze mening te geven in de strijd tegen discriminatie in Europa en Nederland, waar we zijn opgericht. Vanaf nu gaan we dit vaker doen.

Hivos zelf bestaat uit een inspirerende groep mensen in en uit verschillende landen en regio’s over de hele wereld; met verschillende achtergronden en meningen. En hoewel we dezelfde overtuigingen delen, moeten we ervoor zorgen dat we naar alle stemmen luisteren. We moeten ons afvragen: ‘Zijn we ons bewust van de structuren en mechanismen die marginalisering binnen onze eigen organisatie veroorzaken? Pakken we ze intern en in onze relaties met de instellingen en organisaties waarmee we samenwerken voldoende aan? ” We moeten die vragen beantwoorden en ons eigen beleid en praktijken nauwkeurig onderzoeken.

Moment om in actie te komen tegen institutioneel racisme

Er is nu momentum in de samenleving om racisme te bestrijden en diversiteit te vieren en het vraagt ons om in actie te komen om gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

We hopen dat dit moment bepalend zal zijn. Het geeft hoop om te zien dat zoveel jonge mensen uit alle lagen van de bevolking hun krachten bundelen en samen hun stem verheffen om te zeggen: Black Lives Matter – er moet een einde komen aan institunioneel racisme.