Hivos - People Unlimited website

Header image
Tomás Pico Chang
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een stem voor ALLE vrouwen

De strijd voor vrouwenrechten gaat inmiddels gelukkig niet meer alleen om de positie van vrouwen ten opzichte van mannen. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor gender, diversiteit en inclusie van verschillende groepen vrouwen. Het is tijd dat zij gezien en gehoord worden in het werken aan gelijkwaardigheid.

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het erkennen van de vele identiteiten van vrouwen. Niet iedere vrouw beleeft (on)gelijkheid namelijk op eenzelfde manier. De specifieke situatie waarin zij verkeert en hoe ze zich identificeert, heeft invloed op hoe zij de wereld ervaart. Dat zien we bij de groepen vrouwen waar Hivos mee en voor werkt.

Erkenning van diversiteit

Zo hebben vrouwen en meisjes met een beperking drie keer meer kans om met gender-gerelateerd geweld te maken te krijgen dan vrouwen zonder beperking. Lesbische, biseksuele en trans (LBT) vrouwen worden vaker gediscrimineerd door zorgverleners. En in Sub-Sahara-Afrika zijn drie van de vier nieuwe hiv-infecties onder jongeren (15 tot en met 24 jaar), meisjes en vrouwen. Dan zijn er ook nog vrouwen die in meerdere van deze situaties verkeren en daardoor voor meer en grotere uitdagingen staan.

Als je bijvoorbeeld als lesbische, biseksuele of transgender vrouw ontheemd bent, is goede hulp vinden nóg lastiger. Zo vertelde een ontheemde trans vrouw in Libanon ons: “De dokters die ik zag gaven niets om mijn gezondheid, laat staan mijn seksuele gezondheid. Eén dokter weigerde zelfs me aan te raken.”

Honderd vrouwen

Het afgelopen jaar spraken we met in totaal honderd jonge vrouwen uit landen in Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. We hebben het met hen gehad over hun leven, de uitdagingen waar ze voor staan en de zorgen die ze hebben over hun rechten en seksuele gezondheid. Vrouwen uit groepen die nog té weinig gehoord en gezien worden.

Een jonge migrant in Guatemala zou willen dat artsen haar beter begrijpen: “Als je jong bent, schaam je je om over je seksuele gezondheid te praten. En dan worden we ook nog eens bekritiseerd: ‘Je bent veel te jong’ om hierover te praten, waarom studeer je niet?’ Artsen behandelen ons precies zoals we thuis worden behandeld: we worden uitgesloten Terwijl we zorg nodig hebben. Zorgpersoneel moet leren omgaan met jonge vrouwen.”

En een vrouw met een beperking uit Libanon vertelt: “Er wordt op ons neergekeken omdat er gedacht wordt dat we geen kinderen kunnen krijgen of niet kunnen trouwen. Dat is wat telt. Mannen met een handicap hebben niet met datzelfde stigma te maken.”

Het is tijd voor verandering

De verhalen van deze vrouwen maken duidelijk hoe belangrijk het is dat er naar hen geluisterd wordt. Het is vaak hún positie, veiligheid en gezondheid die onder druk staat als het om rechten en zeggenschap gaat en zij weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk grondbeginsel: het recht om je eigen keuzes te maken en zelf te mogen bepalen over je lijf en je leven.

Hivos maakt zich sterk voor juist die groepen vrouwen die het meest benadeeld worden als het gaat om een gelijkwaardige behandeling. We ondersteunen jonge vrouwen (15 tot en met 30 jaar) die leven met hiv of een lichamelijke beperking; vrouwen die zichzelf identificeren als lesbisch, biseksueel of transgender; en vrouwen die ontheemd zijn, om op te komen voor hun positie, rechten en behandeling. Voor hen is het vaak extra lastig om toegang te krijgen tot hun seksuele en reproductieve rechten, en hun stemmen ontbreken veelal – terwijl het om hun gezondheid gaat.

Internationale solidariteit

Het is belangrijk om naar de ontwikkelingen buiten onze eigen landsgrenzen te kijken en ons daarover uit te spreken. Die laten zien dat eens verworven vrijheden kunnen worden teruggedrongen wanneer conservatieve krachten winnen. Zo heerst er in Polen sinds januari een algehele ban op abortus. Dat betekent dat vrouwen, ook wanneer het kind niet levensvatbaar is, toch de zwangerschap moeten uitdragen.

Onder andere in Nederland wordt er sindsdien hard gewerkt om Poolse vrouwen hier een veilige abortus te kunnen geven. Dat zij op deze manier toch toegang krijgen tot hun reproductieve rechten, laat de kracht en het belang van internationale solidariteit zien.

Wij willen iedereen in Nederland daarom oproepen: laat je op Internationale Vrouwendag horen voor inclusiviteit. Steun onze missie voor gendergelijkwaardigheid. En sluit je net als Hivos aan bij Women’s March Nederland. Echte gelijkwaardigheid bestaat pas als dat voor alle vrouwen geldt.