Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Een wake voor het klimaat

Vanaf maandag 19 april 12.05 uur zijn De Klimaatwakers te vinden bij het Catshuis in Den Haag. Het gaat om een wake voor het klimaat die zal duren tot aan het einde van de kabinetsformatie. Samen met meer dan dertig andere organisaties vraagt Hivos de formerende partijen in te zetten op een ambitieus en solidair klimaatbeleid. Een beleid waarin de klimaatcrisis zoveel mogelijk wordt beperkt én Nederland steun biedt aan landen die momenteel al de gevolgen van de crisis ondervinden.

Het volgende kabinet zal het laatste kabinet zijn dat onder de mondiale klimaatopwarming van 1,5 graad kan blijven. Die grens is cruciaal voor het behoud van ecosystemen en daarmee de leefbaarheid van onze aarde.

Maar om onder die grens te blijven, is ambitieuzer klimaatbeleid en actie nodig. Het huidige Nederlandse en buitenlandse beleid, waaronder de afspraken in het Parijsakkoord, zijn niet genoeg om het tij te keren. Bovendien houdt Nederland zich niet aan haar eigen klimaatdoelen of het door de rechtbank opgelegde Urgend- doel.

Er is NU actie nodig

De Klimaatwakers roepen de volgende regering daarom op om de klimaat- en ecologische crisis ook daadwerkelijk als een crisis te behandelen en te doen wat nodig is om deze in te dammen. In het regeringsakkoord moet een effectief en ingrijpend klimaatbeleid opgenomen worden. De Klimaatwakers stellen dat de crisis snel en eerlijk moet worden aangepakt. Dit houdt in dat Nederland in 2025 klimaatneutraal moet zijn, maar ook steun moet bieden aan de meest kwetsbare en arme landen die op dit moment al de gevolgen van klimaatverandering ondervinden terwijl zij daar de minste verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarom een wake?

Het idee achter de wake is simpel. Tijdens de wake rouwen De Klimaatwakers voor de mensen in het globale zuiden die nu al het hardst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering. Ze waken omdat de hoop op een goede en leefbare toekomst langzaam aan het uitdoven is, maar ze houden ook de wacht in de hoop het tij nog te kunnen keren.

Hoe kun je meedoen?

De wake vindt overdag van 8.00 tot 20.00 uur plaats bij het Catshuis in Den Haag en ’s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland. Telkens zullen er twee wakers aanwezig zijn. En alles wordt uitgezonden via een livestream, die 24 uur per dag te bekijken is.
Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over het klimaat. Daarom vragen De Klimaatwakers je om je zorgen te uiten en je in te schrijven om één of meerdere shifts te komen waken. Inschrijven kan via de website van De Klimaatwakers. Daar vind je ook meer informatie over de actie en de doelstellingen en kun je de livestream volgen.

Volg De Klimaatwakers op social media en steun de actie door een bericht te delen of waak mee!

Instagram: @deklimaatwakers
Facebook: De Klimaatwakers
Twitter: De Klimaatwakers

Hivos en klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis ontwricht het sociale en economische leven enorm, met name in minder ontwikkelde landen. Hierdoor neemt ongelijkheid alleen maar toe. De allerarmsten en meest gemarginaliseerde groepen worden het hardst getroffen, terwijl zij de minste middelen hebben om zich tegen de crisis te wapenen en de transitie naar een klimaatbestendige economie te maken. Bovendien hebben zij het minste aandeel in het veroorzaken van de klimaatcrisis.

Rijke landen zoals Nederland hebben het grootste aandeel en zouden de zwaarste financiële lasten moeten dragen om uit de crisis te komen. Met deze wake willen we een duidelijk signaal aan de Nederlandse overheid afgeven: neem je verantwoordelijkheid! Zorg voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland en zet meer geld opzij voor internationale klimaatfinanciering. Alleen dan kan er een eerlijk en duurzaam klimaatbeleid bestaan, hier en over de grens.

Lees hier meer over hoe Hivos werkt aan klimaatrechtvaardigheid.