Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
FLAG TYPE main-campaign

Fenomenale vrouwelijke leiders: Nyambura Gathumbi

Op Internationale Vrouwendag stellen we je met trots voor aan drie fenomenale vrouwen binnen Hivos. Nyambura Gathumbi, Maimuna Kabatesi en Saida Ali leiden vanuit Nairobi, Kenia, drie van onze grootste programma’s. We spraken met hen over de rol van jonge vrouwen in hun werk, feministisch leiderschap en hun dromen voor de toekomst.

Nyambura Gathumbi staat aan het hoofd van ons programma We Lead. Met dit programma versterken we de positie en invloed van jonge vrouwen wereldwijd. We richten ons specifiek op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van meisjes en jonge vrouwen met hiv, die ontheemd zijn en die kwetsbaar zijn en gediscrimineerd worden om hun seksuele en/of genderidentiteit.

Wat is de rol van jonge vrouwen in je programma?

We Lead draait om jonge vrouwen. Met ons programma willen we hun stem laten meetellen. Hun rol is ongelooflijk belangrijk om beter beleid te maken. Toch is het voor jonge vrouwen soms moeilijk om zich uit te spreken, juist omdat ze gezien worden als jonge vrouw. We willen dat jonge activisten niet langer het gevoel hebben dat ze moeten wachten op toestemming om voor hun rechten op te komen, maar dat dat ze zich uitspreken en hun plek durven innemen. Als we dat met hen voor elkaar krijgen, zullen ze ook voor volgende generaties een voorbeeld zijn.

Wat maakt jou een feministisch leider?

Mijn geloof in gelijkheid en in de inclusie van alle stemmen maakt mij een feministisch leider. De mensen met wie ik werk en voor wie ik me inzet, inspireren me. Ik heb als jonge vrouw feministische leiderschapstrainingen gevolgd. Ik leerde en zag hoe een patriarchale samenleving werkt en hoe dat bepaalde stemmen kan verstikken. Ik heb met mezelf afgesproken hier altijd bewust van te zijn, diversiteit te respecteren en altijd te willen leren.

Mijn geloof in gelijkheid en in de inclusie van alle stemmen maakt mij een feministisch leider.

Zelfreflectie is belangrijk. Vrouwen die activist zijn, kunnen – zonder dat ze het beseffen – dominante machtsstructuren in stand houden. We moeten alert blijven, de ander respecteren, en tegelijkertijd uitdagen.

Welke successen vier jij op Internationale Vrouwendag?

Afgelopen maand organiseerde We Lead een bijeenkomst in Maputo. Dat was geweldig. De jonge vrouwen waar we mee werken, vertelden wat ze voor elkaar hebben gekregen. Met onderzoek – geleid en uitgevoerd door jongeren – hebben we daadwerkelijk beleid kunnen beïnvloeden.

Bovendien werd opnieuw duidelijk hoe persoonlijk de strijd van jonge vrouwen is. Ons team uit Centraal Amerika liet een fotoproject zien. Op de foto’s stonden naakte lichamen bedekt met bloemen. Iedere jonge vrouw die geportretteerd werd, besloot zelf een bepaald deel van haar lichaam te laten zien. Een deel dat voor haar een belangrijk verhaal vertelde over acceptatie, pijn of juist genot.

Mijn lichaam is van mij en niemand heeft daar iets over te zeggen.

Een prachtig project over vrouwen die op hun eigen en persoonlijke manier opkomen voor hun onafhankelijkheid. Het persoonlijke is op zoveel plekken in de wereld nog steeds politiek. Die foto’s zal ik nooit vergeten. Ze herinneren mij eraan dat mijn lichaam van mij is en dat niemand daar iets over te zeggen heeft. Behalve ikzelf. Dat is een boodschap die met ieder meisje en elke vrouw gedeeld moet worden.

Wat wil je nog meer voor elkaar krijgen?

Het We Lead-programma loopt vijf jaar – tot 2025. Voor mij is het ’t belangrijkste om in die periode echte bewegingen op gang te brengen, zodat volgende generaties kunnen leren van ons werk. Mentorschap en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden is daarom ook zo belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat de activisten waar we nu mee werken straks met hun werk kunnen doorgaan. We moeten de voortgang die we boeken, blijven aanjagen.