Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ga klimaatverandering te lijf, compenseer je CO2-uitstoot!

Autorijden, een vliegreis maken, elektriciteitsgebruik, een hamburger eten… Dagelijks dragen we op verschillende manieren bij aan de uitstoot van enorme hoeveelheiden CO2. Met alle gevolgen van dien: milieuvervuiling neemt toe en het klimaat verandert. Maar gelukkig kunnen we zelf al veel doen om de schade aan onze leefomgeving te beperken. Bijvoorbeeld door groene energie te gebruiken of minder vaak en ver te vliegen. De uitstoot die niet kan worden vermeden, kan worden gecompenseerd.

Compenseren, hoe werkt dat?

De CO2-uitstoot van vliegen, autorijden, treinreizen, je huishouden, of zelfs je eten kun je compenseren met het Hivos Klimaatfonds*. Jouw uitstoot wordt dan gecompenseerd door investeringen in duurzame-energieprojecten in ontwikkelingslanden. Zo krijgen de mensen daar toegang tot groene en betrouwbare energie, waardoor minder CO2 uitgestoten hoeft te worden.

Zo wordt met ons biogasprogramma in Cambodja CO2-uitstoot vermeden door brandhout te vervangen door biogas. Het kappen van bomen wordt daarmee beperkt en er komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij het koken op houtvuur. Biogas is daarmee niet alleen een duurzamer, maar ook gezonder alternatief voor brandhout. Bovendien kan biogas ook gebruikt worden om lampen te laten branden. Tenslotte is het restproduct dat overblijft uit de productie van biogas een vruchtbare natuurlijke mestgrond voor landbouw, waarmee minder land nodig is voor voedselproductie.

Het Hivos biogasprogramma is gecertificeerd volgens de Gold Standard: een gerespecteerde standaard die de vermindering in CO2-uitstoot van compensatieprojecten controleert. Met deze standaard kunnen we garanderen dat CO2-uitstoot ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd.

Doe mee, word CO2-oké!

Met onze CO2-calculator kun je je uitstoot berekenen en compenseren. Kies de categorie waarin je wilt compenseren en vul de gegevens van jouw geruik in. Afhankelijk van het aantal kilometers dat je vliegt of rijdt, het aantal personen in je huishouden of de hoeveelheid vlees die je eet, berekent de calculator jouw uitstoot. Een retourtje Amsterdam – New York, waarbij je zo’n 10.000 kilometer aflegt, komt bijvoorbeeld overeen met 1,6 ton CO2-uitstoot. Het compensatiebedrag ligt dan rond de 20 euro**. Met de calculator kun je meteen afrekenen, waarna wij dit bedrag investeren in nieuwe biogasinstallaties!

*Bij het compenseren van CO2 koop je zogeheten carbon credits. Een Carbon credit – gelijk aan één ton CO2 – is in feite een product waarmee je het recht koopt om CO2 uit te stoten. Dit is mogelijk omdat het geld dat je hieraan besteedt geïnvesteerd wordt in schone technologieën, die juist weer zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot. Met andere woorden: voor elke credit die je koopt, wordt elders één ton CO2 verminderd.

**Anders dan bij sommige andere calculators compenseer je bij Hivos niet alleen CO2, maar ook andere broeikasgassen bij het compenseren voor vliegreizen. Daarnaast draagt uitstoot op grote hoogte meer bij aan de opwarming van de aarde dan uitstoot aan de grond. Daarom is CO2-neutraal niet hetzelfde als klimaatneutraal bij vliegen. Hivos heeft ervoor gekozen ook de andere broeikasgassen te compenseren. Het bedrag dat je betaalt ligt dus hoger, maar jouw vlucht is daarmee duurzamer!