Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geweld tegen mensenrechtenorganisaties in Oeganda stijgt

Hivos wil dat de Oegandese regering een onafhankelijk onderzoek instelt naar een recente reeks aanvallen tegen mensenrechtenorganisaties, in het bijzonder de gewelddadige inbraak in het kantoor van het Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF).

Vorige week was het weer raak in Kampala. Een aantal nog ongeïdentificeerde personen brak in in het kantoor van de bekende Oegandese mensenrechtenactivist Adrian Jjuuko. De bewaker van dienst werd doodgeslagen. De inbrekers hadden het voorzien op papieren dossiers; computers en andere waardevolle spullen lieten ze staan.

Aanvallen op mensenrechtenorganisaties in Oeganda nemende laatste tijd weer toe en lijken vooral gericht tegen degenen die opkomen voor homorechten. Hivos is zeer bezorgd over de impact van dit geweld, dat geen ander doel lijkt te hebben dan het intimideren van de betreffende organisaties en de personen die er werken, en het aanjagen van angst. Zorgelijk is ook dat dergelijke gevallen van geweld en intimidatie onopgelost blijven. Het is niet vreemd dat het wantrouwen van mensenrechtenorganisaties jegens de staat, die tekort schiet in haar plicht ook hen te beschermen, zo slechts toeneemt.

Hivos heeft de Oegandese autoriteiten opgeroepen om onmiddellijk onafhankelijk onderzoek te doen naar de inval in het kantoor van de HRAPF en andere recente gevallen. De daders moeten worden opgespoord en berecht.

VN mensenrechtentoets

Dit najaar zal de VN de Oegandese mensenrechtensituatie weer onder de loep nemen als onderdeel van een periodieke toetsing. Na de laatste toets, vijf jaar geleden, nam Oeganda een aantal aanbevelingen over om bepaalde wetten aan te passen aan internationaal rechterlijke standaarden. De praktijk laat echter zien dat Oeganda in een aantal gevallen eerder het omgekeerde heeft gedaan, namelijk wetten heeft ontworpen die de vrijheid van haar burgers inperkt. Kortom, Oeganda moet gehouden worden aan haar beloftes.