Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het Grote Midden-Amerika Debat: positieve ontwikkelingen in gevaar

Samen met een aantal andere organisaties houdt Hivos op donderdagavond 1 november in De Rode Hoed in Amsterdam een publieksavond. We gaan in gesprek met binnenlandse en buitenlandse sprekers over ontwikkelingen in Midden-Amerika en de rol van Nederland in de regio. Positieve ontwikkelingen op het gebied van politieke hervormingen en mensenrechten komen in gevaar door een toenemende repressie en de terugtrekking van donoren uit de regio.

Het leek zo goed te gaan met Midden-Amerika. Er kwam een einde aan burgeroorlogen en dictaturen maakten één voor één plaats voor democratieën. Er waren interessante ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding en het aanpakken van straffeloosheid. De politieke cultuur in diverse Midden-Amerikaanse landen wordt langzaam maar zeker opengebroken, met nieuwe politieke bewegingen en een nieuwe generatie politici. De kracht van jongeren wordt steeds zichtbaarder. Ze staan aan het hoofd van demonstraties tegen corruptie en de oude politieke cultuur. Je ziet ze in vakbonden, bij maatschappelijke organisaties en in de media.

Mensenrechten onder druk

Maar de tegenkrachten zijn groot en dreigen de positieve ontwikkelingen weer teniet te doen. In Guatemala en Honduras nemen moorden op mensenrechtenactivisten en boerenleiders toe. In het tot voor kort vreedzame Nicaragua worden massale protesten van de bevolking tegen president Ortega met geweld neergeslagen en is het land weer tot in zijn vezels gepolariseerd. En in Guatemala heeft president Jimmy Morales per presidentieel decreet laten weten dat hij de door de Verenigde Naties ingestelde commissie tegen de straffeloosheid CICIG op korte termijn wil beëindigen.

Dit alles vindt plaats in een context waarin trouwe donoren van mensenrechtenprogramma’s zich terugtrekken of het werken steeds lastiger wordt gemaakt. Zo verzocht de regering van Guatemala de Zweedse ambassadeur Anders Kompass te vertrekken. Hierdoor is de relatie met Zweden, een van de grootse donoren in de regio, onder druk komen te staan.

De rol van Nederland

De andere grote traditionele donor was Nederland. Vooral in de jaren tachtig was er een bloeiende solidariteitsbeweging vanuit Nederland met Nicaragua en El Salvador. Wat minder zichtbaar was tot zeer recentelijk de samenwerking tussen Nederland en landen in Midden-Amerika op het gebied van mensenrechten en straffeloosheid. Zo stond Nederland mede aan de basis van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) en heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld in het mogelijk maken van berechting van de ernstige misdaden uit Guatemala’s burgeroorlog, waaronder genocide.

Deze samenwerking is de afgelopen jaren echter steeds meer op een laag pitje komen te staan vanwege bezuinigingen en andere keuzes binnen het Nederlandse beleid. Midden-Amerika lijkt steeds meer uit beeld te verdwijnen. Met de ontwikkelingen in Guatemala en Nicaragua, en zeker ook nu er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn rondom de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador in 1982, lijkt de belangstelling voor Midden-Amerika weer toe te nemen.

Vandaar dat een aantal organisaties de handen in elkaar heeft geslagen voor een publieksavond op 1 november onder leiding van Frénk van der Linden in de Rode Hoed in Amsterdam over de ontwikkelingen in de regio en de relatie van Nederland met het gebied.

Programma

18.30 Inloop
19.00 Opening

Deel 1: Ontwikkelingen in de regio

19.10 – 19.25 Inleiding door Enrique Gasteazorro (general manager van Confidencial -het belangrijkste onafhankelijke mediakanaal in Nicaragua)
19.25 – 19.40 Inleiding door Anders Kompass (ambassadeur van Zweden in Guatemala)
19.40 – 19.45 Videoboodschap uit de regio
19.45 – 20.15: Debat: Ontwikkelingen in de regio: positieve ontwikkelingen in gevaar.
Met: Enrique Gasteazorro, Anders Kompass, Barbara Hogeboom (hoogleraar Latijns-Amerika Studies Universiteit van Amsterdam) en Heleen Schrooyen (coördinator Latijns-Amerika NIMD).
20.15-20.45 Pauze

Deel 2: Nederland en Midden-Amerika

20.45 – 21.00 Inleiding
21.00 – 21 30 Debat: Nederland en Midden-Amerika: gooien we het kind met het badwater weg?
21.30 – 21.35 Videoboodschap uit de regio.
21.35 – 22.00 Reflectie met politici.
22.00 – 22.10 afsluiting
22.10 Aanvang borrel

De avond vindt plaats op donderdag 1 november in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam.

Het Grote Midden-Amerika Debat is een initiatief van CNV International, Free Press Unlimited, Hivos, Impunity Watch, het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie, en Vice Versa.