Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos bevordert Afrikaanse homoacceptatie via de werkvloer

In bijna geen land in Afrika wordt vrijelijk gesproken over homoseksualiteit. En staat het onderwerp in de publieke belangstelling, dan is het meteen zwaar beladen. Zoals een aantal jaar geleden in Kenia, toen de LHBTI-film ‘Stories of our Lives’ door de autoriteiten officieel in de ban werd gedaan (maar daarna in het officieuze circuit volop rondging). LHBTI’s krijgen veelvuldig te maken met discriminatie; in de familiesfeer of op de werkvloer zijn seksuele oriëntatie en genderidentiteit nog altijd grote taboes.

En juist dat maakt de Hivos ‘Colourful Workplace Conferentie’ – de eerste in zijn soort in Afrika – zo bijzonder. De conferentie op 8 februari in Nairobi heeft als thema ‘diversiteit op de werkvloer’. Hivos staat zij aan zij met rolmodellen uit het bedrijfsleven die diversiteit en inclusiviteit op de werkplek omarmen. Op deze manier werken we aan het vergroten van sociale acceptatie van LHBTI’s.

Wereldwijd beginnen bedrijven het belang van diversiteit op de werkvloer te erkennen, helemaal nu studies laten zien dat teams met een diverse samenstelling beter presteren en creatiever en innovatiever zijn. Er worden flinke stappen gezet op het gebied van personeelsbeleid maar er is nog een berg werk te verzetten als het gaat om openlijke acceptatie en inclusie van homo’s, lesbiennes, bi- en transseksuelen. Zij hebben te maken met stigmatisering, ontslag vanwege hun seksuele oriëntatie en juridische obstakels.

Revolutionair

Openlijke acceptatie van je andersoortige seksuele gerichtheid door je werkgever geldt in een Oost-Afrikaans land als Kenia als weinig minder dan revolutionair. En het realiseren van dit soort doorbraken is precies wat Hivos beoogt, op 8 februari en daarna.

Samen met Workplace Pride en Sullivan Marketing heeft Hivos het Colourful Workplaces Programma gesmeed. We proberen verandering te bereiken door bedrijven te betrekken die een open en uitnodigende werkvloer nastreven waarin ieder zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en als gelijke kan functioneren.

Primeur

De conferentie brengt mensen uit verschillende disciplines samen, van werknemers uit het bedrijfsleven, beslissers, politici, HR-professionals, maatschappelijke organisaties en wetenschappers om uitdagingen en kansen te bespreken en diversiteit op de werkplek te promoten. Daarnaast wordt de gelegenheid aangegrepen om de recent bekendgemaakte Gedragscode voor bedrijven op het gebied van LHBT-discriminatie te presenteren. Ook dit is een primeur in Afrika.

Lees hier meer praktische informatie over de Colourful Workplace Conferentie.