Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos en IIED lanceren programma rondom duurzaam voedsel

We produceren meer voedsel dan ooit. Tegelijkertijd hebben wereldwijd veel mensen geen toegang tot gezond en voedzaam eten dat op duurzame wijze is geproduceerd. Mono-teelt van maïs, soja, graan en rijst op grote schaal leidt tot het vernietigen van ecosystemen en een vermindering van de biodiversiteit, waardoor ook de verscheidenheid van onze maaltijden kan afnemen. Mede als gevolg daarvan vormen gezondheidsrisico’s als obesitas en een tekort aan micronutriënten een steeds grotere bedreiging voor de algehele volksgezondheid.

Deze uitdagingen vragen om een radicale verandering van aanpak. In plaats van voedseldiversiteit in de handen te leggen van een paar grote corporaties, moeten we teruggrijpen op de agrarische biodiversiteit in voedselsystemen. Burgers spelen hierin een cruciale rol: door het toepassen en verder ontwikkelen van hun kennis kunnen zowel de productiesystemen als consumptiepatronen verder verbeterd worden en kan uiteindelijk een nieuw voedselsysteem ontwikkeld worden.

Vijfjarig programma

Hivos heeft samen met IIED en de Nederlandse overheid een vijfjarig strategisch partnerschapsprogramma gelanceerd om het wereldwijde voedselsysteem te veranderen en duurzaam voedsel te promoten. Duurzame maaltijden zijn gezond en divers, bereid met ingrediënten die geproduceerd zijn met respect voor ecosystemen, cultureel geaccepteerd en economisch eerlijk en betaalbaar voor iedereen. Het programma is erop gericht om, samen met maatschappelijke organisaties, het beleid en de activiteiten van overheden en het bedrijfsleven te beïnvloeden.

Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke organisaties om de handen ineen te slaan met vooraanstaande bewegingen, bedrijven, lokale overheden en de media om verandering teweeg te brengen op zowel het niveau van productie als consumptie. Het programma gaat van start in vier landen in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.

Hivos is Co-Lead in het Sustainable Food Systems programma

Het samenwerken in coalities is een van de strategieën om het voedselsysteem te veranderen en duurzaam voedsel te waarborgen. Het Sustainable Food Systems (SFS) programma, geïnitieerd door de VN Food & Agriculture Organisatie (FAO) en het VN Environment Programma (UNEP), is zo’n coalitie. Het SFS-programma is een multi-stakeholderinitiatief gericht op het versnellen van de verschuiving naar duurzamere voedselsystemen. Het programma draagt bij aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN met betrekking tot voedsel en landbouw. Hivos is samen met het WWF, Zuid-Afrika (Afdeling voor Handel en Industrie) en Zwitserland (Federaal Bureau voor Landbouw) co-lead van het SFS-initiatief.