Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos vraagt de regering om een humaan asielbeleid

Samen met negentien andere maatschappelijke- en mensenrechtenorganisaties reageert Hivos met afschuw op instemming van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU. In een gezamenlijke oproep vragen wij de regering om juist een humaan asielbeleid te voeren in lijn met het internationale recht.

EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk voorgesteld om Europa af te sluiten voor mensen op de vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan EU landen zelf. In de gezamenlijke advertentie zeggen de organisaties: “Er is groot verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio”.

Beknibbelen

Europa afsluiten voor mensen op de vlucht is onacceptabel. Het individuele recht op een asielaanvraag wordt daarmee op de helling gezet. Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig en waarden zijn niet iets om op te beknibbelen.

Voor Hivos is het van wezenlijk belang dat er in landen van herkomst én in doorreislanden geïnvesteerd wordt in goed bestuur en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Kritische burgers, onafhankelijke, pluriforme media, een gezonde civiele ruimte, het zijn allemaal countervailing powers die zorgen voor evenwicht in een samenleving en controle op de zittende macht, die vanwege de gevoerde politiek zo vaak de prikkel geeft aan burgers om het heil elders te zoeken.

Twintig organisaties

Nooit eerder sloegen in zo’n korte tijd zoveel maatschappelijke organisaties de handen ineen om hun zorgen te uiten voor voorgenomen wijzigingen in het asielbeleid. De actie wordt gesteund door: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, CARE Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/Kerk in Aktie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Tear, Terre des Hommes, Vluchtelingenwerk Nederland, War Child, World Vision en ZOA.