Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Open Data Workshop in Guatemala

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hoe we LHBTIQ+ gemeenschappen beschermen met data

Om discriminatie aan te pakken en ongelijkheid te bestrijden, is bewijs nodig. Zeker wanneer er glashard wordt ontkend dat geweld tegen LHBTIQ+ personen bestaat. In Centraal-Amerika zetten we daarom op verschillende manieren het gebruik van data in om LHBTIQ+ gemeenschappen te beschermen.

Geweld in kaart brengen

In Guatemala verzamelt en analyseert de lokale organisatie GAX open data om geweld tegen de diverse bevolkingsgroepen in het land systematisch in kaart te brengen. Directeur Leonardo Ortega: “als er geen gegevens zijn, bestaat het probleem niet. Hiermee laten we zien dat geweld tegen ons bestaat.”

Guatemala is zeer homofoob. Transgender personen worden niet erkend en vallen juridisch tussen wal en schip. “We hebben met bewijsmateriaal laten zien dat er een achterstand is in de behandeling van geweldszaken tegen de LHBTIQ+ gemeenschap. Die zaken worden afgesloten, geseponeerd of zijn heel lang in onderzoek”, vertelt Leo. Daarmee werd de inefficiëntie van het Openbaar Ministerie met betrekking tot geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap blootgelegd. Als gevolg kwam er een publieke discussie op gang over wettelijke kaders en protocollen, wat zeldzaam is in Guatemala.

Als er geen gegevens zijn, bestaat het probleem niet. Hiermee laten we zien dat geweld tegen ons bestaat.

Leonardo wil met zijn werk structurele verandering teweegbrengen. “Bij het verzamelen van informatie mogen gender- en seksuele identiteit niet genegeerd worden.” Zo hoopt Leonardo met data de levens van LHBTIQ+ mensen te verbeteren.

Betere toegang tot rechtspraak

Ook in andere landen in Centraal-Amerika is het van levensbelang om feiten op tafel te krijgen. In de regio is weinig ruimte voor seksuele en genderdiversiteit. De gemeenschap krijgt veelvuldig te maken met discriminatie, uitsluiting, geweld en zelfs moord. Zo zijn er tussen 2017 en 2021 in Honduras het schokkende aantal van 105 moorden op LHBTIQ+ personen geregistreerd.

Het genereren van data was daarom ook een belangrijke pijler van ons Libre de Ser-project. Dankzij dit project hebben we onder andere het volgende bereikt:

Al deze initiatieven dragen eraan bij dat de toegang tot rechtspraak voor LHBTIQ+ personen verbetert. De data leveren namelijk direct bewijs van mensenrechtenschendingen. Zo kunnen activisten en organisaties harde feiten gebruiken bij het verdedigen van hun rechten.

Leonardo Ortega
Leonardo Ortega van GAX

Vooruitgang in de strijd tegen hiv

Ook in de strijd tegen hiv is het gebruik van data van essentieel belang. De kennis en behandelingen die vandaag de dag beschikbaar zijn, zouden de hiv-epidemie zouden moeten afremmen. Maar nieuwe hiv-infecties nemen juist drastisch toe. In 45 landen raken elk jaar meer mensen besmet met hiv. Zelfs in Azië en in Latijns-Amerika, waar hiv eerder redelijk onder controle was.

Het stijgende aantal besmettingen is onder andere te wijten aan toenemende ongelijkheid en discriminatie. Daarom benadert Hivos hiv als een mensenrechtenkwestie. In Latijns-Amerika doen we dat met het ALEP-project. In dit programma werken we in 11 landen met meer dan 75 lokale organisaties aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met hiv en mensen die een groot risico lopen om hiv te krijgen (zogeheten key populations).

In 45 landen raken elk jaar meer mensen besmet met hiv.

Met het programma hebben we onder andere gewerkt aan Observadatos.org, een uniek platform dat de hiv-aanpak, en de financiering daarvan, in de verschillende landen in kaart brengt. Met deze gegevens kunnen activisten en hun organisaties overheden ter verantwoording roepen als het gaat om hun beleid. Zo maken we inzichtelijk hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel mensen er daadwerkelijk een behandeling krijgen. Ook draagt het platform bij aan het bestrijden van stigmatisering en discriminatie door informatie te delen over de toegang tot hiv-diensten.

Een lange weg

De weg die voor ons ligt, blijft lang en complex. De strijd moet worden voortgezet, vooral in deze turbulente regio waar fundamentalistische denkbeelden oprukken en een toenemend aantal repressieve wetten aan de orde van de dag zijn. Met de steun van onze donateurs en de programma’s die we uitvoeren in Latijns-Amerika blijven we het bewonderenswaardige werk van LHBTIQ+ activisten steunen. Samen laten we zien dat geweld daadwerkelijk bestaat, waardoor we overheden en beleidsmakers onder druk kunnen zetten om de positie van de LHBTIQ+ gemeenschap te beschermen.

Alleen samen kunnen we ‘Free to be me’ zijn!