Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In Honduras zijn 259 alerts verstuurd om bedreigde activisten te beschermen

Hivos heeft succesvol campagne gevoerd om het Activist Alert in Guatemala te kunnen invoeren. In buurland Honduras is het waarschuwingssysteem voor mensenrechtenverdedigers al actief én zijn al 259 waarschuwingen verzonden.

Honduras staat bovenaan de lijst van ’s werelds meest gewelddadige landen. Sinds 2009 zijn 49 activisten en journalisten gedood. Vele anderen hebben te maken gehad met bedreigingen, censuur, intimidatie en ontvoeringen. De gewelddadigheden worden nauwelijks onderzocht en daders zelden gestraft.

Aanpakken mensenrechtenschendingen

C-Libre, een coalitie van journalisten en leden van maatschappelijke organisaties in Honduras, speelt een belangrijke rol in het aanpakken van mensenrechtenschendingen en straffeloosheid. Hivos werkt nauw samen met C-Libre. Zo hebben wij de organisatie geholpen met het invoeren en uitbreiden van hun Activist Alert.

Hivos heeft geld en kennis beschikbaar gesteld om het Activist Alert te verbeteren. Met onze steun konden medewerkers worden ingehuurd om het systeem te monitoren en we hebben C-Libre in contact gebracht met organisaties in Midden-Amerika die hetzelfde doel hebben. Het systeem blijkt een belangrijk wapen in de strijd tegen schendingen van mensenrechten en helpt activisten en journalisten te beschermen.

Effectief systeem

Sinds de lancering zijn er 259 alerts verstuurd om journalisten en mensenrechtenverdedigers te beschermen. In 2015 is het waarschuwingssysteem zelfs goedgekeurd door de regering. Volgens C-Libre zegt de wet nu dat: ‘wanneer een alert wordt verzonden en juridische stappen worden genomen, bescherming moet worden geboden aan hen die bedreigd worden.”

Het Activist Alert van C-Libre is een effectief systeem om mensenrechtenschendingen in Honduras nauwlettend in de gaten te houden. De ervaring in het maken en beheren van het systeem helpt ons bij de invoering ervan in Guatemala.