Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Klimaatactivist aan het woord: Conceição Amorim

Over de hele wereld veroorzaakt klimaatverandering menselijk leed en onrecht. Conceição Amorim ziet dat ook in Imperatriz, een stad in het Amazonewoud. Daar werkt ze al veertig jaar op het gebied van mensenrechten, onder andere voor het Padre Josimo Centrum.

Verwoesting in de Amazone

“Imperatriz ligt in het Amazonewoud en is een populair doelwit voor mijnbouw, illegale houtkap en de veeteeltindustrie. Al deze zaken leiden tot ontbossing. Mensen komen hier om hun fortuin te zoeken ten koste van de natuur. De inwoners van Imperatriz lijden hieronder.”

“Afval en pesticiden vervuilen het water, wat dan weer gewassen en zelfs de vissen aantast. Door klimaatverandering hebben we met maken met vernietigende stortbuien die hele buurten doen overstromen en waardoor mensen huis en haard verliezen.”

Klimaatproblematiek raakt vrouwen harder

“Dit leidt tot ongelijkheid”, zegt Conceição. “Vrouwen worden harder geraakt door deze problematiek.” Zij zijn het die thuis blijven om te zorgen dat hun huishoudens en gezinnen veilig blijven tijdens overstromingen. De stress leidt tot enorme vermoeidheid en mentale gezondheidsklachten. Zelf ga ik niet meer voor de lol de deur uit. Ik ben te bang. We weten nooit wanneer de volgende overstroming plaats zal vinden.”

Conceição is klimaatactivist in Brazilië

Klimaatrechtzaken en kunstfestivals 

“Bij het Padre Josimo centrum dragen we bij aan rechtszaken tegen de vervuilers en oefenen we druk uit op de overheid om met wetgeving het gebied te beschermen. Momenteel verzetten we ons tegen het plan om een vuilnisbelt in het gebied aan te leggen.

We maken ook gebruik van kunst om onze zaak te bepleiten. Denk aan het organiseren van festivals en muziekoptredens. Door middel van schilder- en pottenbaklessen laten we jongeren kennis maken met kwesties zoals natuurbehoud en klimaatrechtvaardigheid. Kunst is een manier om op een iets lichtere wijze over de klimaatproblematiek te praten en meer mensen erbij betrekken. Hivos ondersteunt ons hierbij en heeft ons verbonden aan een groter netwerk vol gelijkgestemde organisaties en activisten. Dit vergroot onze slagkracht.”

Over Voices for Just Climate Action

Met Voices for Just Climate Action zorgen we ervoor dat ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en inheemse bewoners een centrale rol krijgen in klimaatoplossingen. Hun stem is cruciaal voor effectieve en duurzame klimaatactie.