Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Mensenrechtencrisis in Midden-Amerika

Hivos maakt zich grote zorgen over mensenrechtenschendingen en de algemene toestand van rechteloosheid en geweld in Midden-Amerika. In Guatemala, Nicaragua, Honduras en El Salvador staan burgerlijke vrijheden steeds meer onder druk en zijn mensenrechtenverdedigers in feite vogelvrij verklaard. Tegenwicht bieden is van het grootste belang.

Guatemala

De mensen in Guatemala zijn woedend. President Morales wil namelijk de anti-corruptie campagne in het land de nek omdraaien. Twee weken geleden ontsloeg hij de belangrijkste corruptiebestrijder, Iván Velásquez. Een rechter verklaarde het besluit ongeldig maar kwaad bloed was al gezet. Mensen gingen massaal de straat op om te demonstreren. Fraude en corruptie in het politieke establishment vormen een geduchte plaag in Guatemala. Wie daarover bericht ontvangt bedreigingen, zoals een partner van Hivos, Nómada, ondervindt. Onvrede over corruptie gaf twee jaar geleden al voeding aan maandenlange protesten van burgers. De recente gebeurtenissen hebben de politieke crisis in het land verdiept.

Honduras en El-Salvador

In buurland El-Salvador is het riskant om kritische geluiden te laten horen, in het bijzonder om verslag te doen van politiegeweld. Journalisten die zich daarmee bezighouden worden lastiggevallen en kunnen rekenen op bedreigingen; geweld tegen journalisten is aan de orde van de dag. In Honduras zijn het juist milieuactivisten die het moeten ontgelden. De moord vorig jaar op Berta Caceres staat symbool voor het structurele geweld tegen degenen die verwoesting van het milieu willen stoppen en opkomen voor landrechten.

Nicaragua

Verder naar het zuiden, in Nicaragua is het ook de zeggenschap over land die voor grote spanningen zorgt. Mensenrechten- en landrechtenactivisten worden onrechtmatig gevangengezet, ontvangen doodsbedreigingen of worden daadwerkelijk vermoord zonder dat dit leidt tot gerechtelijke vervolging. De regering faalt openlijk in het beschermen van deze mensen. Sterker nog, het zijn niet zelden veiligheidsbeambten zélf die rechtstreeks betrokken zijn bij geweldsincidenten.

Actie

Deze voorbeelden zijn tekenend voor de algehele staat van de mensenrechten in dit deel van de wereld. Honderden activisten en journalisten in Midden-Amerika maken melding van intimidatie, arbitraire detentie en bedreiging. Hivos helpt hen onder meer via Nexos, een programma dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij nemen concrete actie opdat mensenrechtenverdedigers hun werk kunnen blijven doen en richten ons in het bijzonder op vrouwenrechten, LGBT’s en inheemse groepen.

Maar de huidige situatie vraagt om meer. Om een verenigd front van bestuurders, NGOs en lokale mensenrechtengroepen. Iedereen die actief is op het gebied van burgerrechten, of het nu multilaterale organisaties zijn, universiteiten, media of overheden, moet zijn stem laten horen. De crisis vraagt om het sluiten van de rijen in de strijd voor rechtvaardigheid.