Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nederlandse banken dragen bij aan verwoesting van de Amazone

Terwijl in de Amazone inmiddels al meer dan tienduizend branden hebben gewoed, is duidelijk geworden dat de grootste Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen bijdragen aan de verwoesting van het gebied. Banken en pensioenfondsen leenden en belegden tussen 2015 en 2020 aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van deze natuurgebieden in de Amazone.

De voornaamste reden voor de ontbossing: de productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. Dit blijkt uit nieuw praktijkonderzoek van de Eerlijke Geldwijzer.

Ontbossing Amazone gepaard met grote problemen

De ontbossing in de Amazone gaat samen met klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Wetenschappers waarschuwen dat het Amazonewoud mogelijk binnen twintig jaar zo weinig regen produceert, dat het zichzelf niet meer in stand kan houden.

Ook gaat de ontbossing gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof, onderdrukking en moord. Veel bedrijven en boeren die bos willen vrijmaken voor sojateelt, schuwen geweld niet.

ING, Rabobank, ABP en Allianz financieren verwoesting Amazone

Rabobank investeerde maar liefst 4,2 miljard euro in rundvlees- en sojaproducenten en hun belangrijkste afnemers in Brazilië, China en Europa. ING volgt op de voet met leningen ter waarde van 4,1 miljard euro. Pensioenfonds ABP belegt voor 580 miljoen euro en Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor 383 miljoen euro. De Duitse verzekeraar Allianz neemt 439 miljoen euro voor haar rekening, verzekeraars NN en Vivat hebben in totaal 161 miljoen euro aan beleggingen.

De uitkomsten zijn alarmerend. De meeste financiële instellingen kunnen niet aantonen dat zij adequaat optreden tegen deze verwoesting. Het rammelt aan alle kanten: van gebrek aan goed beleid tot het uitblijven van een effectieve dialoog met de hoog-risicobedrijven.

Stop de vernietiging!

Met het programma Alle ogen op de Amazone werk Hivos aan het beschermen van de Amazone tegen vernietiging door houtkap, mijnbouw en olievervuiling. We steunen de inheemse gemeenschappen die cruciaal zijn voor de duurzame bescherming van het regenwoud.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van de Amazone te stoppen. Zij moeten een halt toeroepen aan mensenrechtenschendingen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering.

Wil je weten of jouw bank investeert in de verwoesting van de Amazone? Check het met de Eerlijke Geldwijzer.

Hivos is steunbetuiger van de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van World Animal Protection, Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Aan dit onderzoek werkten ook Both ENDS, Greenpeace en Hivos mee. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door Profundo.