Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Christine Pirenne ontvangt de Ambassadeprijs voor Mensenrechten
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nederlandse NGO’s reiken eerste Ambassadeprijs voor Mensenrechten uit

De Nederlandse ambassade in Costa Rica wint de eerste editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten. De tweejaarlijkse prijs wordt door Hivos en 17 andere Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties* uitgereikt aan de Nederlandse ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten. Op 17 juni ontving Christine Pirenne, ambassadeur te Costa Rica, de prijs tijdens een uitreiking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Waarom deze ambassadeprijs?

Wereldwijd staan mensenrechten onder druk. Zij die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld, zowel fysiek als digitaal. De rol van ambassades is daarom belangrijker dan ooit. Ambassades zijn verantwoordelijk voor de bevordering van mensenrechten, onder meer via de projecten die ze steunen en door middel van hun diplomatieke werk. Zo hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken dat mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijke middenveld proactief moeten worden ondersteund.

De Ambassadeprijs voor Mensenrechten is bedoeld als blijk van waardering voor de ambassade die hier op een relevante manier vorm aan heeft gegeven in de afgelopen twee jaar. De prijs is een aanvulling op de Ambassadeprijs die tweejaarlijks door VNO-NCW, MKB Nederland en evofenedex wordt uitgereikt aan de ambassade die de beste economische ondersteuning biedt.

Winnaar: ambassade Costa Rica

De winnende ambassade is gevestigd in Costa Rica, maar is ook actief in Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. De ambassade toont zich in Centraal-Amerika, ondanks de soms gevaarlijke context, een actief en zichtbaar pleitbezorger van mensenrechten. ‘De ambassadeur en het ambassadepersoneel zetten zich op strategische wijze in, bijvoorbeeld door zich publiekelijk uit te spreken en door rechtszaken van ten onrechte vervolgde mensenrechtenverdedigers bij te wonen’, aldus Ruth Kronenburg, juryvoorzitter en directeur van Free Press Unlimited.

Tanja Lubbers, regiodirecteur Hivos Latijns-Amerika, over de winnaar van de prijs:

Hivos feliciteert de Nederlandse ambassade in Costa Rica met de zeer verdiende Ambassadeprijs voor Mensenrechten. We werken al decennia met de ambassade samen om de zorgelijke mensenrechtensituatie in de regio te verbeteren. Protesten worden hardhandig de kop ingedrukt, de rechten van vrouwen worden geschonden, de vrije pers staat onder enorme druk en de rechten van LHBTIQ+ personen worden niet erkend.

Hivos steunt al sinds de jaren 90 moedige activisten en hun organisaties in Latijns-Amerika. In de ambassade vinden we een belangrijke partner om bijvoorbeeld samen te werken met
lokale LHBTIQ+ organisaties aan de verbetering van levens en mensenrechten. Deze organisaties komen, vaak met gevaar voor eigen leven, op voor de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, het recht op werk en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Waar veel landen dit controversiële werk schuwen, is de bescherming van deze groepen voor Nederland juist een speerpunt van de internationale samenwerking.

De steun van de Nederlandse ambassade is zowel financieel als moreel. Ambassadeur Christine Pirenne speelt een belangrijke rol door openlijk en diplomatiek steun te betuigen aan de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten in het algemeen en die van LHBTIQ+ groepen in het bijzonder.

We waarderen deze samenwerking zeer. Een strategisch partnerschap tussen de Nederlandse overheid, lokale organisaties en gemeenschappen in Centraal Amerika en Hivos. We hopen dat de Nederlandse ambassade zich samen met ons blijft inzetten om de mensenrechten in de regio te beschermen.

Runners up: Polen en Hongarije

De Nederlandse ambassades in Polen en Hongarije delen een gezamenlijke tweede plaats. In beide landen worden mensenrechten en de rechtsstaat steeds meer ondermijnd. Te midden van de groeiende uitdagingen bieden de ambassades waardevolle steun aan het lokale maatschappelijk middenveld en blijven zij zich inzetten om de rechtsstaat en mensenrechten op de agenda te houden.

‘Vrijheid, democratie en respect voor mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit de oorlog in Oekraïne. Om deze waarden te beschermen moeten democratische landen als Nederland wereldwijd investeren in mensenrechten en democratie, ook in en rondom Europa. Nederlandse ambassades, zoals die in Hongarije en Polen, spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Kronenburg.

* De Ambassadeprijs voor Mensenrechten wordt uitgereikt door ActionAid, Amnesty International Nederland; Arisa, COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.