Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Open brief groenteveredelaar Rijk Zwaan

Wij zijn groenteveredelaar Rijk Zwaan. Een Nederlands familiebedrijf met vestigingen in Nederland – De Lier en Fijnaart – en in 30 landen over de hele wereld. Bij Rijk Zwaan werken wereldwijd meer dan 3000 mensen, die zich dagelijks inzetten voor onze missie: het ontwikkelen van lekkere en gezonde groenten. Voor iedereen.

We schrijven deze brief op uitnodiging van Hivos, naar aanleiding van de Hivos-campagne die eerder dit jaar is gestart onder de slogan ‘Doorbreek de macht van grote zaaigoedbedrijven!’. Wij herkennen ons als groenteveredelaar niet in het beeld dat met de campagne wordt gecreëerd. Wij stelen geen zaden, we proberen zaaigoed niet te monopoliseren en dicteren niet het leven van lokale boeren in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.

Tijdens een recent gesprek met Hivos kwamen we erachter dat onze visies op de toegang tot zaden voor telers in ontwikkelingslanden eigenlijk niet van elkaar verschillen. Ons gemeenschappelijke doel is immers dat telers zelf kunnen kiezen welke zaden ze willen gebruiken. Kwalitatief hoogwaardige zaden van een groenteveredelaar als Rijk Zwaan, die net iets duurder zijn, maar wel een hogere opbrengst geven of bepaalde resistenties hebben. Of traditionele rassen, die goedkoper zijn en weer andere eigenschappen hebben.

Een tweede gemeenschappelijk doel van Rijk Zwaan en Hivos is dat we graag willen dat de groenteteeltsector in ontwikkelingslanden zich ontwikkelt. Dat is essentieel om bijvoorbeeld ondervoeding te bestrijden en om banen te creëren. Daarnaast is het in het belang van de teler om een hogere opbrengst te kunnen realiseren, en daarmee een beter inkomen. Hivos richt zich daarbij op de kleinschalige boeren, die weliswaar weinig productiemiddelen hebben, maar wel van belang zijn voor de lokale en nationale voedselvoorziening. Rijk Zwaan richt zich op de wat grotere teler, die toegang heeft tot bijvoorbeeld irrigatie en een bijdrage levert aan zowel de voedselvoorziening als de groei en professionalisering van de groenteteeltsector als geheel. En dat is allebei nodig en waardevol.

Rijk Zwaan en Hivos vullen elkaar niet alleen goed aan, maar werken ook samen. We trokken samen op in het project Vegetables for All in Tanzania, een initiatief van het Amsterdam Initiative against Malnutrition (AIM). Doel van dat project is sectorontwikkeling en verhoging van de groenteconsumptie, onder meer door verbetering van toegang tot hoogwaardige zaden en kennisoverdracht op het gebied van groenteteelt. Momenteel werken we samen in een vergelijkbaar project op Cuba, Healthy and Nutritious Vegetables for All!, dat als doel heeft om de groenteteeltsector op Cuba te versterken en te professionaliseren.

Kortom: groenteveredelingsbedrijven als Rijk Zwaan en maatschappelijke organisaties als Hivos staan niet tegenover elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Wij van Rijk Zwaan danken Hivos hartelijk voor de gelegenheid die zij ons bieden om onze mening te geven over de campagne. Ook bedanken we de donateurs van Hivos voor hun betrokkenheid op dit thema.

Directie en medewerkers van Rijk Zwaan