Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Positief nieuws uit Zuid-Irak

Op 13 juli ontmoette de  Nederlandse ambassadeur in Irak, Jan Waltmans een groep  van 72 mensenrechtenverdedigers en activisten in Basra. In deze levendige en open bijeenkomst kwamen gedurende twee uur vele onderwerpen aan de orde. De jongeren stelden vragen over de positie van minderheden, zoals Christenen en Yezidi’s, over corruptie, maar ook over de rol van milities in Irak. En zij wilden weten hoe migranten worden behandeld in Nederland. De aanwezigen waren enthousiast en stelden vele vragen.

 DSC_1259  DSC_1238 DSC_1250

 

 

 

Ook Waltmans genoot: “Het is bijzonder om met zoveel energieke en gemotiveerde jonge activisten intensief te debatteren. Zij vormen mijn hoop voor een stabieler, rechtvaardiger en welvarender Irak. Via Al-Amal en haar partnerorganisaties kunnen 200.000 volgers via sociale media vernemen waarover wij deze middag hebben gediscussieerd. Dat is het sneeuwbaleffect dat ik met dit soort bijeenkomsten wil bereiken”.

Mensenrechten zijn prioriteit

De Nederlandse ambassade in Irak heeft mensenrechten als prioriteit en Jan Waltmans neemt regelmatig het initiatief om discussies over mensenrechten te organiseren. Nederland steunt in Irak projecten die zich richten op de bescherming van minderheden en de positie van de vrouw. De bijeenkomst werd mede georganiseerd door Al-Amal, een lokale mensenrechtenorganisatie en partner van Hivos, in het kader van het programma CSO Capacity Development in Iraq. In dit driejarige programma worden 580 mensenrechtenverdedigers en activisten uit heel Irak getraind door middel van een uitgebreid traject dat is ontwikkeld door Hivos en Al-Amal. Verder verzorgt Al-Amal snuffelstages en coachingsessies voor de activisten en organiseert conferenties, debatten en ronde tafelgesprekken. In de toekomst zal Al-Amal meer soortgelijke bijeenkomsten in Irak organiseren.

Hassan Wahhab, coördinator van het programma, was erg onder de indruk van de bijeenkomst. “Onze officials zouden zich nooit zo aan de tand laten voelen en zo open antwoord geven op lastige vragen”.

Geslaagde campagne voor de Ahwar

Activisten en hun organisaties in Irak behaalden nog een groot succes. Op 18 juli heeft UNESCO de Ahwar in het zuiden van Irak toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Een deel van de activisten die zich inzet voor de bescherming van de Ahwar en de leefomstandigheden en rechten van de Moerasarabieren is getraind via het CSO Capacity Development in Iraq programma.

De Hof van Eden

De Ahwar bestaat uit zeven onderdelen: drie archeologische sites en vier draslandgebieden. De archeologische sites Uruk, Ur en Eridu, overblijfselen van nederzettingen uit het Sumerische tijdperk, worden door velen erkend als de oudste steden ter wereld. De eeuwenoude moerassen in Mesopotamië worden gevoed door het water uit de Tigris en de Eufraat. Zij vormen het leefgebied van de Moerasarabieren en van vele zeldzame vogelsoorten. Het gebied, dat ook wel de Hof van Eden wordt genoemd, is eind jaren tachtig door Saddam Hoessein drooggelegd om de sjiitische bevolking, die werd gezien als tegenstander van het regime, te verjagen. Na de val van de voormalige dictator in 2003, sloegen de bewoners de dijken door die het water tegenhielden en met hulp van internationale organisaties werd ruim de helft van het gebied hersteld. De Moerasarabieren, die voor een groot deel naar Iran waren gevlucht, keerden samen met hun waterbuffels terug en brachten de moerassen weer tot leven.

marshes 5 marshes

 

 

 

Echter, de moerassen worden opnieuw bedreigd. Dammen in Irak zelf, maar ook in Turkije en Iran hebben volgens de VN geleid tot een afname van 60% van het volume van de twee rivieren en leggen het gebied opnieuw droog en verzilten het water. De erkenning van UNESCO zal zeker bijdragen aan verdere bescherming van het gebied.

eu-logo

Het CSO Capacity Development in Iraq programma wordt gefinancierd door de Europese Unie.