Hivos - People Unlimited website

Header image

Ruim 43.000 kinderen naar school

De droom van deze kinderen is uitgekomen. Eindelijk hoeven ze niet meer te werken en kunnen ze gewoon naar school. Deze kinderen hebben geluk, want ze wonen in een kinderarbeidvrije zone. Een dorp of afgebakend gebied waar ouders, leerkrachten, werkgevers en lokale instanties samen met Hivos een einde maken aan kinderarbeid.

Dankzij de Postcode Loterij, die ons een speciale projectbijdrage gaf, konden we in 2012 starten met ‘Omar’s Droom – het begin van het einde van kinderarbeid’. In drie jaar tijd hebben we in totaal 35 kinderarbeidvrije zones gecreëerd in Afrika. Veilige plekken, waar ieder kind naar school kan. Ruim 43.000 kinderen hoeven niet meer te werken en gaan weer gewoon naar school.

Kinderarbeidsvrije zones

Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn bang dat ze niet rond kunnen komen als zij hun kinderen naar school sturen. In werkelijkheid houdt kinderarbeid armoede in stand. Het is een vicieuze cirkel, maar wel één die we kunnen doorbreken. Daarom werken we in de kinderarbeidvrije zones met Afrikaanse onderwijsbonden aan een kwaliteitsslag in het onderwijs. Ook leren we volwassenen lezen en schrijven. Bovendien kunnen ze meedoen aan spaar- of leengroepen en activiteiten waarmee ze geld kunnen verdienen. De bevlogen medewerkers van onze partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de kinderarbeidvrije zones. Maar het zijn zeker ook de bewoners zelf die helpen om ze op te zetten en er een succes van te maken. Mensen die dapper genoeg zijn om zich los te maken van traditionele structuren. Om verder te kijken dan de dag van vandaag en het belang van een goede toekomst voor hun kinderen voorop te stellen.

Indiase roots

Het principe van de kinderarbeidvrije zones komt uit India. In de jaren ’90 begint de MVFoundation daar met het opzetten van deze veilige havens. In twintig jaar tijd richten ze 6.000 kinderarbeidvrije zones op. In 2003 slaan Hivos en de MVFoundation de handen ineen en ontstaat het idee om dit concept naar Afrika te halen. Hivos richt in Nederland Stop Kinderarbeid op, waar verschillende organisaties deel van uitmaken. De Nationale Postcode Loterij steunt vervolgens het project Omar’s Droom met een substantiële bijdrage. Daarmee kunnen we het werk uitbreiden naar zes Afrikaanse landen.

Overtuigende cijfers

Met het project Omar’s Droom haalden we in drie jaar tijd ruim 43.000 kinderen uit hun werk op het land, in fabrieken of in de mijn. Ze werken alleen nog in de schoolbanken, aan hun eigen toekomst. Natuurlijk houdt het hier niet op. Met financiële steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft het programma Stop Kinderarbeid een van de pijlers van Hivos. En zetten we samen een streep door kinderarbeid. Want ieder kind heeft het recht om te leren, te spelen en echt kind te zijn.

Resultaten van Stop Kinderarbeid

Kinderen zijn goud waard

Wereldwijd werken ruim 1 miljoen kinderen in goudmijnen. Een van de grootste afnemers van goud is de elektronicasector. Als deze grote bedrijven hun invloed aanwenden, heeft dat direct tastbare impact. Tot op heden doen ze praktisch niets om kinderarbeid in de goudmijnbouw tegen te gaan. Stop Kinderarbeid accepteert dat niet en spreekt elektronicabedrijven aan op hun verantwoordelijkheid. Help deze kinderen. Teken de petitie op www.goudinhanden.eu.

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid wordt gecoördineerd door Hivos en werkt nauw samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Kijk op www.stopkinderarbeid.nl voor een compleet overzicht van de projecten.