Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Stop de geweldsgolf tegen LHBT’s in Tsjetsjenië!

De Russische krant Novaya Gazeta berichtte onlangs dat in Tsjetsjenië sinds februari meer dan honderd homomannen zijn gearresteerd. Ze zijn opgesloten, gemarteld en mishandeld. Volgens de krant zijn ten minste drie van hen overleden. Anderen worden vermist. De journalisten die het nieuws brachten, hebben zich moeten verschuilen. Deze toestand, een schijnbaar georganiseerde heksenjacht op mannen die ervan verdacht worden homo te zijn, terwijl Tsjetsjeense autoriteiten zelfs ontkennen dat er überhaupt homo’s in het land bestaan, is schokkend en absurd tegelijk.

Deze afschuwelijke golf van arrestaties, mishandelingen en moorden past in een mondiale ontwikkeling waarin discriminatie, intimidatie en mishandeling van LHBT’ers hand in hand gaan, maar lijkt een dieptepunt in wat we tot nu toe hebben gezien. Hivos is zeer bezorgd over het geweld en de intimidaties, maant de Russische autoriteiten tot onmiddellijke actie en sluit zich aan bij de roep om onafhankelijk onderzoek. De plegers van deze misdaden moeten berecht worden, en het systeem dat hier achter zit moet onschadelijk worden gemaakt.

De Russische en Tsjetsjeense autoriteiten hebben de plicht om (de rechten van) hun burgers te beschermen en een einde te maken aan mensenrechtenschendingen en straffeloosheid. We roepen de regering op om respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden te waarborgen, in overeenstemming met internationale mensenrechtenstandaarden.

Tot nog toe, hebben internationale ophef en uitingen van solidariteit niet geleid tot een betekenisvolle reactie van de Russische autoriteiten. Hivos steunt de stappen van de EU, de Nederlandse regering en andere internationale initiatieven, maar is van mening dat de situatie om onmiddellijke actie vraagt, en wel op het hoogst mogelijke niveau. We vragen de Nederlandse regering om maatregelen op te voeren, en rechtstreeks met Russische gezagsdragers te praten, want deze brute mensenrechtenschendingen moeten stoppen. Hivos demonstreert vanavond ook bij het homomonument in Amsterdam om LHBT’s in Tsjetsjenië te steunen.