Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hivos ondertekent convenant Kleding & Textiel

Hivos ondertekent namens de coalitie Stop Kinderarbeid vandaag samen met 55 kledingbedrijven, hun brancheorganisaties, de overheid en een aantal andere ngo’s en vakbonden het convenant Kleding & Textiel. Met dit convenant bundelt een brede coalitie zijn krachten om de internationale kleding- en textielsector verder te verduurzamen.

Het is voor het eerst, zowel in Nederland als wereldwijd, dat een groot aantal bedrijven zich gezamenlijk verplicht om misstanden in de productieketen van hun kleding aan te pakken. Sofie Ovaa van Hivos en coördinator Stop Kinderarbeid“De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen in de kleding- en textielindustrie voor het bestrijden van kinderarbeid en andere misstanden bij de productie in het buitenland. Dit convenant is een belangrijke nieuwe stap in het aanpakken van problemen in de kledingsector. Het laat zien dat de bedrijven die het convenant ondertekenen serieus werk willen maken van de bestrijding van kinderarbeid in hun héle keten. Uniek aan dit Convenant is dat kinderarbeid en andere misstanden binnen drie jaar ‘van katoen tot kleding’ in kaart worden gebracht en worden aangepakt.”

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet op de Nederlandse markt. Dit was ook één van de voorwaarde die onder andere door Stop Kinderarbeid vooraf aan het convenant was gesteld. De verwachting is dat in 2018 minstens de helft van de Nederlandse kleding- en textielsector zal meedoen. In 2020 moet dit 80% zijn.

Samenwerking

De deelnemers gaan samen aan duurzaamheidsdoelen werken die zij individueel niet kunnen realiseren. De bedrijven maken jaarlijks een plan van aanpak met concrete doelen. Aan de basis hiervan ligt een onderzoek naar problemen en risico’s bij hun eigen leveranciers en in hun eigen keten. Een onafhankelijk secretariaat dat bij de SER wordt ondergebracht, beoordeelt deze verbeterplannen op kwaliteit en ambitie.

Stop Kinderarbeid heeft samen met Unicef gewerkt aan het hoofdstuk over kinderarbeid. Beide organisaties zullen het convenant steunen met hun kennis en expertise en zich inzetten om bedrijven waar mogelijk te laten samenwerken met lokale organisaties. Deze organisaties kunnen ook een rol spelen om toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken. Zij kunnen zo nodig ook een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillen- en klachtencommissie van het convenant die bindende uitspraken doet die in het uiterste geval kunnen uitmonden in bindende arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut.

Openheid

De convenantpartijen maken ieder jaar een verslag van de activiteiten in het kader van het convenant en de geboekte resultaten. Vanaf het derde jaar treden de individuele deelnemende bedrijven hiermee afzonderlijk naar buiten.

Wil je ook bijdragen aan de strijd voor duurzame en eerlijke kleding zonder kinderarbeid?

Doneer nu