Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Stop Kinderarbeid tekent Goud-convenant 

foto: Danwatch; kinderen aan het werk in de goudwinning in Mali.

Directeur Edwin Huizing van Hivos, coördinator van Stop Kinderarbeid, ondertekende op 19 juni het zogenaamde Goud-convenant, samen met onder meer Philips, Fairphone, IUCN NL, FNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het convenant, gefaciliteerd door de SER, verbinden bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld zich aan afspraken om de productieketen van goud vrij te maken van misstanden zoals mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, milieuvervuiling en corruptie.

Sofie Ovaa, programmamanager van Stop Kinderarbeid: “Dit is een belangrijke stap in de richting van kinderarbeidvrij goud. En voor Stop Kinderarbeid een mooie kans om onze succesvolle aanpak van kinderarbeidvrije zones verder te delen en in de praktijk te brengen”.

Dat verschillende partijen de verantwoordelijkheid op zich nemen om verder in hun keten problemen aan te pakken, een uitvloeisel van het convenant, is veelbelovend en inspirerend. Sofie Ovaa: “We hopen dat dit voorbeeld anderen doet volgen, en dat steeds meer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich inspannen om kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten uit te bannen”.